#Wearepark.Brussels

#Wearepark.Brussels

Hou van je park. Houd het proper!

PERSBERICHT, 10 mei 2023

Met de terugkeer van het warmere weer maken veel burgers opnieuw gebruik van de Brusselse parken. ​ Deze momenten van ontspanning zijn synoniem met ons goed voelen, maar ook met afval. Helaas belandt dit afval niet altijd in de vuilnisbak en raakt het verspreid door de wind of de vogels. Om iedereen tot actie aan te zetten, herlanceert Leefmilieu Brussel, met de steun van Fost Plus, tot half september haar sensibiliseringscampagne voor de netheid in de parken. Dit is de derde editie. ​ #Wearepark.brussels maakt deel uit van de regionale clean.brussels-strategie die een reeks concrete en transversale maatregelen bevat om de stad schoner en duurzamer te maken. Het moet gezegd dat elke kleine ‘onoplettendheid’ een negatieve impact heeft op alle gebruikers, de netheidsmedewerkers, het leefmilieu en de biodiversiteit. Een sprekend voorbeeld: 1 weggegooide sigarettenpeuk kan tot 500 liter water vervuilen!

Vorig jaar werd in de gewestelijke parken meer dan 460 ton afval ingezameld en naar de verbrandingsoven gebracht. Hoewel deze hoeveelheid met 7,5% is gedaald ten opzichte van 2021, is er nog veel te doen. Daarom wordt de campagne, die iedereen uitnodigt om zijn afval in een vuilnisbak of thuis te deponeren als de voorziene zones vol zijn, opnieuw gelanceerd. Het doel is de parken het hele jaar door schoon en leefbaar te houden.

10sec_1920x1080px_famille_nl.mp4 15 MB

 

De affiches en filmpjes beelden alledaagse situaties uit: een uitje met vrienden, een date, een familiepicknick en tonen burgers die als professionele basketbalspelers hun afval in een vuilnisbak gooien “Mega gemakkelijk, mega geste, mega impact”.

De campagne, die tot doel heeft de gebruikers van het park bewuster en verantwoordelijker te maken, wordt op grote schaal bekendgemaakt op de sociale netwerken, in MIVB-stations, via gemeentelijke advertentieruimtes, maar ook via de zomerbars en lokale handelaars. Deze laatste delen papieren zakken uit om de mensen aan de goede praktijken te herinneren en de klanten in staat te stellen hun afval mee te nemen als de vuilnisbakken van het park vol zijn.

Er worden ook animatieactiviteiten georganiseerd door parkwachters en een improvisatieteam in verschillende parken van het Brussels Gewest rond het thema netheid en sorteren. Vergeet niet dat de boetes voor het achterlaten van afval kunnen oplopen tot 350 euro.

Sorteren is des te belangrijker omdat Leefmilieu Brussel dankzij nieuwe sorteereilanden steeds meer pmd gescheiden inzamelt. Met 220 m³ ingezameld pmd-afval in 2022 zijn de resultaten bemoedigend. ​ Om het grotere aantal bezoekers in de lente en de zomer op te vangen, wil Leefmilieu Brussel tot september ook 55 seizoenarbeiders in dienst nemen, met name om de teams voor netheid en sensibilisering bij te staan.

Alle informatie over deze campagne vindt u op de website https://www.wearepark.brussels.


Meer info:

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel