#Wearepark.Brussels : Wie ervan houdt, houdt het proper!

#Wearepark.Brussels : Wie ervan houdt, houdt het proper!

Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus lanceren een campagne om iedereen te betrekken bij de netheid in onze parken

 

PERSBERICHT, 19 juli 2021

Met de zomerse dagen en de gezondheidscrisis worden de Brusselse groene ruimten veel drukker bezocht en wordt er dus meer afval weggegooid. Alleen al tussen januari en mei jongstleden werd 213 ton afval opgehaald, het dubbele van wat vorig jaar in dezelfde periode werd opgehaald. Een indrukwekkende toename op een moment dat er in België een lockdown was en activiteiten dus verboden waren. Die situatie kan niet blijven duren omdat ze een impact heeft op de aantrekkelijkheid van de parken, de fauna en flora en, meer in het algemeen, het leefmilieu. ​

Om dit fenomeen aan te pakken versterken 53 seizoensmedewerkers, parkwachters en netheidsmedewerkers tot eind september de gewestelijke teams. En aangezien netheid een zaak is van iedereen lanceren Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus een campagne om de bezoekers te sensibiliseren en te responsabiliseren. Het doel? De bezoekers ertoe aanzetten de parken proper, aantrekkelijk en aangenaam te houden door er zich te gedragen zoals ze thuis zouden doen. ​

De affectieve band die de burgers met de groene ruimten in hun wijk of nabij hun werkplek hebben, vormt de kern van deze campagne. Die bewoners zijn er overigens het uithangbord van. Daarom verschijnen ze op de affiches met #Wearepark.Brussels en de boodschap: ‘Afval in de vuilbak of mee naar huis’. Een boodschap die wordt verspreid via de sociale media, T-shirts, papieren zakjes en stickers voor vitrines, toonbanken en koelkasten in de handelszaken nabij de parken. ​

Parallel daarmee zullen influencers in de parken opruimacties organiseren met hun community van volgers. Tot slot zijn er in verschillende Brusselse parken elk weekend, tot half september, sensibiliseringsacties op het terrein gepland. Zo zal een cargofiets de parken doorkruisen om afval in te zamelen en mensen bewust te maken van de netheid, er zullen zakasbakjes worden uitgedeeld en aan de zomerbars zullen sensibiliseringsacties plaatsvinden om mensen te herinneren aan de boetes die worden opgelegd in geval van zwerfvuil. Die boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Al deze acties hebben één doel: de bezoekers sensibiliseren en responsabiliseren om de parken de hele zomer lang proper te houden. De campagne loopt tot 11 september.

Ook de Brusselse gemeenten zijn belangrijke partners voor deze campagne. Ze zullen mee zorgen voor de visibiliteit van de acties en de verwezenlijking van de doelstellingen via een digitale communicatiekit en affiches.

U vindt alle informatie over deze campagne terug op de website https://www.wearepark.brussels en praktische informatie over de gewestelijke groene ruimten op de website https://gardens.brussels/nl

 

Story image

Meer info:

Mohamed Nayt Taib
Mohamed Nayt Taib Leefmilieu Brussel
Valérie Bruyninckx
Valérie Bruyninckx Corporate Communication & PR Manager, Fost Plus

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel