Waterkwaliteit en levenskwaliteit in de stad: samen gaan we de gewestelijke uitdagingen aan!

Waterkwaliteit en levenskwaliteit in de stad: samen gaan we de gewestelijke uitdagingen aan!

Brusselse bijeenkomst over water, het blauwe goud

 

Persbericht, 12 maart 2024

Hoe kan water de levenskwaliteit in Brussel verbeteren? Wat doen waterbeheerders en belanghebbenden? Wat kenmerkt een goede waterkwaliteit in het Brusselse Gewest? In het kader van de Wereldwaterdag nodigt Leefmilieu Brussel burgers en professionals uit op de Brusselse Waterdagen op 22 maart in Thurn & Taxis van 9 tot 17 uur. Op het programma: lezingen, debatten en persoonlijke getuigenissen over het behoud van water in de stad en de impact ervan op onze levenskwaliteit, onze gezondheid en ons milieu. Het evenement is een gelegenheid om de professionals te ontmoeten die hieraan bijdragen, om te discussiëren over de projecten die op het terrein worden uitgevoerd en om samen de gewestelijke vooruitzichten te bekijken. De 4 hoofdthema's zijn: GRWB, kwaliteit en beheer van oppervlaktewater, water en recreatie, en tot slot PFAS.

 

Het blauwe goud behouden

Water is een kostbare hulpbron die behouden moet blijven, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. Een goed beheer van regenwater helpt om overstromingen te voorkomen en om droogte het hoofd te bieden. Dit beheer speelt ook een belangrijke rol voor een optimaal gebruik van regenwater voor onze bodem en groene ruimten. In het Brussels Gewest wordt actie ondernomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het waterleven te beschermen. Recreatieactiviteiten worden ontwikkeld om onze vrijetijdsbesteding te verbeteren.

Wat zijn de problemen met de waterkwaliteit in Brussel? Wat zijn de risico's van persistente verontreinigende stoffen (PFAS) voor de gezondheid en het milieu? De Brusselse Waterdagen zetten inspirerende verhalen in de kijker. Debatten met technische experts staan ook op het programma.

 

Story image

 

Professionals inspireren en begeleiden

Het stormwaterbeheer optimaliseren, het beheer van afvalwater verbeteren, de kwaliteit van waterlopen behouden: het evenement is ook een gelegenheid om verschillende tools voor professionals te ontdekken en uit te testen. Een niet te missen evenement voor waterprofessionals en iedereen die wil bijdragen aan het behoud van de waterkwaliteit om onze levenskwaliteit in de stad te garanderen.

 

Meer informatie over het programma.

Inschrijven is verplicht voor 15 maart.

 

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel