Verenigd om meer vrouwen in het veld aan te trekken bij de Brusselse overheidsdiensten

PERSBERICHT, 7 maart 2022

Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag (8 maart) zijn werkneemsters van verschillende overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samengekomen om hun ervaringen in het veld uit te wisselen. Hun bedoeling? Meer vrouwen aantrekken voor beroepen waarin zij ondervertegenwoordigd zijn.

 

Het zijn brandweervrouwen, parkwachtsters, buschauffeuses, meteropneemsters, werkvrouwen voor openbare reinheid of vrouwelijke bouwtechnici. Zij werken in de frontlinie, in het veld. En hun collega's zijn meestal mannen.

Deze ochtend zijn medewerksters van vier Brusselse gewestelijke overheidsdiensten (Leefmilieu Brussel, Net Brussel, brandweer Brussel en de MIVB) en een intercommunale (VIVAQUA) bijeengekomen in de hoofdkazerne van de Brusselse brandweer. Bij een ontbijt bespraken zij hun beroepservaringen en deelden zij hun ideeën om hun beroep inclusiever te maken. Vervolgens hebben zij hun uitwisselingen voortgezet tijdens een bezoek aan de kazerne.

Deze eerste ontmoeting werd georganiseerd door de "diversiteitsmanagers" van de deelnemende instellingen. Hun gemeenschappelijke doelstelling is het uitwisselen van goede praktijken en het informeren van Brusselse vrouwen over de carrièremogelijkheden in diensten die nog steeds overwegend mannelijk zijn.

Kaska, tuinierster bij Leefmilieu Brussel: "Al sinds ik een klein meisje was, voel ik me nauw verbonden met de natuur. Het is dan ook logisch dat ik tuinbouw gestudeerd heb en een specialisatie gevolgd heb om tuinierster te worden. De moeilijkheid was om mijn eerste job vast te krijgen. Veel bedrijven en zelfstandigen wezen mijn kandidatuur af, met de duidelijke boodschap dat ik er als vrouw niet zou geraken. Ik werkte met name in een supermarkt voor ik een baan vond bij Leefmilieu Brussel, die mij een kans gaf. Naar mijn mening bestaat er niet zoiets als een mannen- of vrouwenberoep. Iedereen kan zijn doel bereiken, je moet enkel volhouden.
Philippe Halasz-Baradlay, manager diversiteit bij Leefmilieu Brussel: "Door deze lunch voor ontmoetingen en uitwisselingen te organiseren, willen wij de stereotypen in verband met zogenaamde "traditioneel mannelijke" beroepen aan de kaak stellen en onze bereidheid tonen om het aantal vrouwen in het veld nog verder te vergroten. Wij willen nieuw talent aantrekken, een betere weerspiegeling van de samenleving zijn, onze dienstverlening aan de bevolking verbeteren en een meer inclusieve instelling worden. ​ Om de komst van vrouwen naar Leefmilieu Brussel te vergemakkelijken, worden bewustmakingsdagen en -acties georganiseerd en specifieke faciliteiten ter beschikking gesteld.
Wendy, werkvrouw voor openbare reinheid bij Net Brussel: "Een vrouw zijn vormt geen obstakel. Het werk is niet altijd gemakkelijk, vooral met de weersomstandigheden en het gewicht. Maar aan het eind van elke dag is de voldoening dat ik heb bijgedragen tot iets goeds voor de maatschappij, voor het milieu, zeer bevredigend en ben ik trots op mijn beroep.
Eléonore Paelinck-Van Meerbeeck, manager diversiteit bij Net Brussel: "De afgelopen jaren hebben ons opnieuw het vitale belang getoond van het werk van vrouwen in beroepen zoals de zorg. We willen aantonen dat de verscheidenheid van beroepen in het veld bij Net Brussel een mooie kans is om deel te nemen aan een andere missie die essentieel is voor onze samenleving. ​ Wij werken aan een voortdurende verbetering van de aanwervingsprocedures voor vrouwen, het behoud van hun functie en hun toegang tot hogere functies. Ons doel is onze inspanningen voort te zetten en geleidelijk aan te zorgen voor de aanwezigheid van vrouwen in functies zoals vrachtwagenchauffeuse, ophaalster of opzichtster van Recypark.
Sabine, korporaal bij brandweer Brussel: "Ik hoop dat er in de toekomst meer vrouwen bij de brandweer komen. Er is een lichte evolutie merkbaar, maar deze is nog te gering. Vrouwen moet worden verteld dat dit ook een beroep voor hen is, een fantastisch beroep waar ze zeker iets te betekenen hebben!
Martine Bollu, manager diversiteit van brandweer Brussel: “Ik oefen deze functie al 10 jaar uit. Het is een werk van lange adem... Diversiteitsmanagers zijn in steeds meer instellingen te vinden, waarvan vele voor vergelijkbare uitdagingen staan. Dus het idee is om onze krachten te bundelen. Deze eerste ontmoeting vond plaats bij de brandweer, de andere instellingen zullen de volgende ontmoetingen organiseren.
Gabriela, trambestuurster bij de MIVB: "Steeds meer en meer bussen, trams en metro's van de MIVB worden door vrouwen bestuurd. Het komt steeds vaker voor dat we een bestuurster zien en dit moedigt anderen aan om voor hetzelfde beroep te kiezen. En dat is positief, want een gezonde mix heeft een aanzienlijke invloed op de werksfeer.
Tamara Eelsing, manager diversiteit bij de MIVB: "De MIVB wil een werkgever zijn voor heel het Brussels Gewest, niet alleen voor haar mannelijke helft. Hoe meer vrouwen bij de MIVB werken, hoe meer vrouwelijk talent we zullen aantrekken en behouden. Dit moedigt aan tot het zoeken naar meer inclusieve oplossingen, om de arbeidsomstandigheden van iedereen te verbeteren. Het is jammer dat er nog zoveel clichés bestaan over vrouwen en autorijden, want dat is een van de redenen waarom minder vrouwen dan mannen solliciteren naar een baan bij de MIVB.
Katia, werfplanning en -controle bij VIVAQUA: "Op de werf verloopt dit super goed omdat die machtsstrijd tussen mannen wegvalt. De werkmannen zijn erg vriendelijk, ze aanvaarden onze opmerkingen makkelijker.
Sophie Butaeye, contactpersoon diversiteit bij VIVAQUA: "Voor VIVAQUA is de verhoging van het aantal kandidaturen van vrouwelijke technici een belangrijk onderdeel van het diversiteitsactieplan. Ons team Diversiteit is erg jong en wil graag gebruik maken van de ervaring van andere bedrijven.

Marie-Eve Deltenre

Verantwoordelijke communicatie, VIVAQUA

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Neem contact op met

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels