Steeds meer werknemers op de fiets!

Steeds meer werknemers op de fiets!

Nieuwe werkgevers nemen deel aan The Bike Project

 

PERSBERICHT, 26 februari 2021

Door de gezondheidscrisis hebben veel Brusselaars hun wagen aan de kant laten staan en zijn ze ​ overgestapt op de fiets. Met een toename van 9% is de fiets het vervoermiddel dat in 2020 de grootste vooruitgang heeft geboekt. De fiets kan steeds meer mensen verleiden. Een trend die ook invloed heeft op de bedrijven. 11 organisaties werden geselecteerd voor de editie 2021 van The Bike Project. Dankzij dat initiatief kunnen deze Brusselse ondernemingen en organisaties gebruikmaken van gratis begeleiding, gefinancierd door Leefmilieu Brussel, om de fiets te promoten als alternatief voor de auto, zowel voor het woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen.

Bij de laureaten van dit jaar vinden we de gemeentebesturen van Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe, de politiezone Ukkel-Watermaal-Oudergem, instellingen zoals Hub.brussels, de BGHM, de GOB, de vereniging Epsylon en tal van scholen: de Campus van Ceria, EPHEC, de Haute Ecole Leonard de Vinci en de Université Saint-Louis. Het gaat om organisaties die meer dan 100 personen op eenzelfde site in Brussel tewerkstellen en die dus onderworpen zijn aan de verplichting om een Bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen. ​

De geselecteerde organisaties worden 10 maanden lang individueel door een deskundige begeleid om hun fietsbeleid te ontwikkelen. Eerst wordt een stand van zaken opgemaakt, vervolgens wordt een actieplan op maat uitgevoerd. Dat gaat van de installatie van een fietsenstalling volgens de normen tot het aanbieden van een fietsvergoeding. De terbeschikkingstelling van fietsen, gekoppeld aan een theoretische en praktische opleiding, biedt de werknemers ook de kans om gedurende 2 weken verschillende soorten van fietsen te testen. ​ ​

De maatregel, die werd ontwikkeld in het raam van de BVP’s, wil de Mobility Managers autonomer ​ maken en de werknemers aansporen om te kiezen voor een duurzamer vervoermiddel.

Eens geprobeerd, kan je niet meer zonder!

Negen ondernemingen hebben aan de editie 2020 deelgenomen, met bemoedigende resultaten. ​ Nadat ze twee weken lang een fiets hebben getest, hebben de werknemers duidelijk een betere perceptie van deze actieve verplaatsingswijze. 84% van hen bevestigen dat ze de fiets willen blijven gebruiken!

Het is een echte win-winsituatie voor de ondernemingen en de medewerkers. ​ ​

Voor de werknemers:

  • Voordelig voor de gezondheid: fietsen verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  • Tijdswinst: zich met de fiets verplaatsen beperkt het tijdverlies als gevolg van de files. De duur van het parcours blijft hetzelfde bij elk traject.
  • Economisch voordeel: mogelijkheid om afstand te doen van een gemotoriseerd voertuig, forfaitaire vergoeding per kilometer toegekend door de werkgever of reële kosten in de belastingaangifte.

Voor de werkgevers:

  • Voordelig voor de gezondheid: werknemers die fietsen zijn productiever, in betere gezondheid en minder vaak afwezig door ziekte. Regelmatig fietsen verhoogt ook het psychologisch welzijn en vermindert stress.
  • Tijdswinst: zich met de fiets verplaatsen, beperkt het tijdverlies als gevolg van de files en verbetert de bereikbaarheid van de onderneming.
  • Fiscaal voordeel: voordeel vrijgesteld van RSZ-bijdragen en fiscaal aftrekbare fietsinvesteringen.

Daarbij komt nog een verlaging van de druk van het autoverkeer en een verbetering van de luchtkwaliteit. Genoeg om de gezondheid van de burgers en de levenskwaliteit in de stad te bevorderen. ​

The Bike Project in enkele cijfers

Sinds de lancering van de maatregel in 2014 en tot 2020 werden 67 organisaties begeleid, hebben 8.990 werknemers het fietsen getest, verklaart 84% de fiets te willen blijven gebruiken en gebruikt 16% de fiets als voornaamste vervoermiddel.

Story image

Meer info vindt u op de website van The Bike Project.

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel