Steeds meer Brusselse scholen engageren zich voor de klimaattransitie

Steeds meer Brusselse scholen engageren zich voor de klimaattransitie

24 scholen ontvingen vandaag het Eco-Schools-label

Persbericht, 17 november 2023

Gezien de urgentie van de klimaatverandering en de mobilisatie van jongeren voor het klimaat, zetten steeds meer scholen zich hiervoor in met hun leerlingen. Vertegenwoordigers, zero waste snacks, fietsenstallingen, energiebesparing, compost, buitenklassen, klimaatmars: er wordt samengewerkt aan een heleboel projecten. Deze inspanningen worden beloond met het Eco-Schools-label. Het label, dat in 1994 werd gecreëerd door de Foundation for Environmental Education, is twee jaar geldig en werd opgezet in het kader van een educatief programma, gefinancierd en gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. Deze namiddag ontvingen 24 scholen het label in aanwezigheid van Alain Maron, de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu. Terwijl bij 13 van de scholen het label vernieuwd werd, kregen 11 scholen het label voor de eerste keer. De ceremonie vond plaats in een school die ook werd beloond: Le Karrenberg - Nos Petits in Watermaal-Bosvoorde.

Josiane Lenglez, hoofd van de school in Le Karrenberg - Nos Petits: "Boekentassen worden gevuld met fruit, groenten en drinkbussen. Sorteren is de gulden regel geworden en op het schoolplein staan compostbakken. Zo kunnen we onze moestuin voeden en genieten van verse groenten en fruit. Wie dat wil, krijgt een voetgangers- en fietsvergunning. Op deze manier moedigen we zachte mobiliteit aan. Er wordt ook naar het zwembad gewandeld. Groepsdynamiek is hier van groot belang, elke klas heeft een verantwoordelijkheidsgevoel gekregen en dat maakt deze projecten zo succesvol".
Roxane Keunings, van het departement Milieu- en natuureducatie bij Leefmilieu Brussel: ​ "Het Eco-Schools-label is de parel van het educatieve aanbod van Leefmilieu Brussel. Met dit label kunnen scholen al hun milieuprojecten op lange termijn onderbouwen. Met de steun van de vzw Coren en een subsidie, die tot 2.000 euro kan oplopen, stellen ze hun milieubalans op, bepalen ze prioritaire acties om ze vervolgens uit te voeren. De hele school is erbij betrokken: van leerlingen tot directie, van technisch personeel tot ouders. Een school met het Eco-Schools-label is een school die ervoor kiest om een speler te zijn in de klimaattransitie, en we zijn erg trots dat we er 40 tellen".

 

 

©Dieter Telemans

Voor Nederlandstalige scholen wordt het label beheerd door de VGC en voor Franstalige scholen door de vzw Coren. Hoewel het label al aan 24 scholen werd toegekend, zijn er nog veel meer scholen bij Eco-Schools betrokken. Momenteel bezitten 40 scholen in Brussel het label. Op internationaal niveau stimuleert het label meer dan 60.000 scholen in 73 landen om een milieudynamiek op te zetten.

 

Alain Maron, de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu. ​ "Ik ben verheugd om te zien dat steeds meer Brusselse scholen zich engageren voor de transitie, in het bijzonder door het Eco-Schools-label aan te nemen. Elke dag verwelkomen onze scholen meer dan 250.000 leerlingen. Scholen zijn belangrijke leefomgevingen. Het is essentieel om ze te ondersteunen bij milieupraktijken, niet alleen om de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan, maar ook om onze jongeren positieve toekomstperspectieven te bieden. Samen aan deze projecten werken, geeft hen zin en een gevoel van samenhorigheid.”

 

25 jaar actie in scholen

Sinds 1998 integreert Leefmilieu Brussel, met de hulp van verenigingen, de problematiek van de klimaattransitie in scholen. Elk jaar worden meer dan 100 scholen gesensibiliseerd en ondersteund. ​ Het Eco-Schools-label is een van de onderdelen van het aanbod. Leefmilieu Brussel biedt ook thematische ondersteuning en ambitieuze programma’s aan zoals Operatie Re-creatie. Het doel van dit programma is het demineraliseren en het beplanten van binnenplaatsen om hitte-eilanden te bestrijden en ruimtes te creëren voor welzijn en onderwijs. Er lopen momenteel 19 projecten.

Andere programma’s zijn gericht op afvalpreventie, compostering, energie, duurzaam voedsel produceren, de aanleg van schoolmoestuinen als onderdeel van de Good Food-strategie, biodiversiteit, bewustwording van geluidsoverlast en waterbewustzijnsprojecten. ​

Leerkrachten krijgen ook vormingen en toegang tot de nodige tools. Leefmilieu Brussel ontwikkelde een reeks educatieve pakketten en zette specifieke opleidingen op. Zo werd het Bubble-netwerk 10 jaar geleden opgericht om de beste ideeën te promoten en uit te wisselen. Vandaag omvat het netwerk meer dan 1300 leerkrachten. Ten slotte is er een programma ‘Buiten lesgeven’ in de maak om alle Brusselse jongeren opnieuw in contact te brengen met de natuur.

Het Eco-Schools-label.docx 15 KB

 


Meer informatie

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel