Sorteren in Brusselse bedrijven: een visie die verder gaat dan de wettelijke verplichting!

Sorteren in Brusselse bedrijven: een visie die verder gaat dan de wettelijke verplichting!

Leefmilieu Brussel, Fost Plus en Valipac lanceren een nieuwe campagne met tien lokale ambassadeurs

PERSBERICHT, 1 oktober 2021

Sorteren is een wettelijke verplichting voor bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar de campagne RECYCLE BXL PRO, die Fost Plus, Leefmilieu Brussel en Valipac samen lanceren, wil laten inzien dat afvalbeheer in bedrijven, winkels en horecazaken ook aanzienlijke voordelen heeft.

Met de krachtige en aanmoedigende slogan ‘Bravo dat sorteren een prioriteit voor u blijft’ wil de campagne RECYCLE BXL PRO handelaars en bedrijven aanmoedigen om verder en nog beter te sorteren.

De campagne vestigt de aandacht van de Brusselse professionals op het feit dat zij:

  • verplicht zijn bepaalde afvalstromen te sorteren;
  • verplicht zijn hun afval goed te beheren en het bewijs daarvan te bewaren, bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten met een geregistreerde afvalophaler;
  • zakken of containers moeten gebruiken die door deophaler worden verstrekt (en niet de zakken die bestemd zijn voor huishoudens, zoals de witte zakken van Net Brussel), zodat bedrijven hun afval beter kunnen beheren.

Om goed te kunnen sorteren is het belangrijk dat het soort en de hoeveelheid te sorteren afval gekend is. Op die manier kunnen de juiste afvalbakken worden gekozen en strategisch worden opgesteld. Goede communicatie over de sorteerregels is ook essentieel, zowel intern als naar de klant toe.

Bedrijven, handelaars en horecazaken die investeren in afvalbeheer dragen bij aan de opwaartse spiraal van duurzaam grondstoffenbeheer: gesorteerde materialen kunnen worden gerecycleerd tot secundaire grondstoffen, die op hun beurt weer kunnen worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Met andere woorden, een logische, duurzame en voordelige keuze voor iedereen!

Tien lokale ambassadeurs met verschillende achtergronden – uit de bedrijvenwereld, de handel en de horeca – waren bereid om te getuigen over hun deelname aan de campagne en om de boodschap over te brengen.

Kenzo, chef-kok van restaurant Gramm Sorteren is belangrijk voor ons restaurant want zo kunnen we onze ecologische voetafdruk meten, krijgen we een beter inzicht in onze werking en kunnen we ons verpakkingsafval verminderen.”
Véronique, kaashandelaar van La Fruitière (kaasmakerij en kaasbar) Zelfs als ik niet verplicht zou zijn om te sorteren, zou ik het toch doen, want ik vind het belangrijk dat mijn wijk en stad proper blijven en dat het milieu en de natuurlijke hulpbronnen behouden blijven.

Deze campagne wil de professionals de nodige ondersteuning en informatie geven, zodat ze hun afval kunnen beheren in Brussel met eerbiediging van de natuur en de wet. Ze zal worden gevoerd via affiches (in het straatbeeld, openbaar vervoer), sociale netwerken en de radio. Professionals zullen ook een didactische poster ontvangen met alle nuttige informatie over de huidige en toekomstige sorteerplicht.

Bedrijven die aan dit veelbelovende project willen deelnemen, kunnen terecht op de portaalsite recyclebxlpro.be, het centrale trefpunt voor alle Brusselse professionals.

 


Meer info:

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Valérie Bruyninckx
Valérie Bruyninckx Corporate Communication & PR Manager, Fost Plus
Ingrid Bouchez Communicatiemanager, Valipac

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel