RENOLAB, het RENOLUTION laboratorium, creëert voorbeeldige renovatieprojecten

RENOLAB, het RENOLUTION laboratorium, creëert voorbeeldige renovatieprojecten

Spotlight op BARA

Persbericht, 7 november 2023

De lancering van RENOLUTION heeft geleid tot de opkomst van talrijke renovatieprojecten in het Brussels Gewest, sommige uitgevoerd door particulieren, andere op veel grotere schaal. Dit is het geval voor Bara, een van de winnaars van RENOLAB, het laboratorium voor duurzame renovatieprojecten, gelanceerd door Leefmilieu Brussel.

Renolab, het laboratorium van Renolution

Renolab, dat eind 2021 werd gelanceerd door de Brusselse minister voor Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, is een belangrijk instrument van de Renolution-strategie. Deze strategie doelt op het koolstofneutraal maken van Brusselse gebouwen tegen 2050. Het Renolab is een broedplaats voor innovatieve praktijken en richt zich tot alle Brusselaars die op een andere manier willen renoveren. In twee jaar tijd heeft het Brussels Gewest al een honderdtal projecten gesteund met een budget van meer dan 12 miljoen euro. Dankzij de feedback van deze projecten kunnen de overheden en de Renolution Alliance partners doeltreffende maatregelen nemen om de renovatie van gebouwen in Brussel te versnellen.

Bara: een voorbeeldige energiezuinige en duurzame renovatie

Bara, één van de winnaars van 2023, staat in de schijnwerpers. Het project ontving een financiële steun van 230.000 euro. Het complex van meer dan 3.000 m² in Anderlecht, werd gerenoveerd tot 33 betaalbare huurappartementen en 3 gemeenschappelijke en groene ruimten voor kinderen, opleiding en vrije tijd. De subsidie van 230.000 euro, toegekend door Renolab aan de projecteigenaar Les Deux Châteaux en aan de architecten Nest Architects, zorgde ervoor dat de reflectie zo ver mogelijk kon worden doorgevoerd. Dankzij de financiële steun en de doelstellingen van RENOLAB zochten de projectbetrokkenen naar de beste oplossingen en kwamen er ongekende samenwerkingen tot stand.

Het project, waar de hele oppervlakte aanvankelijk bebouwd was, bestaat uit 3 gebouwen. Het wordt omringd door groene ruimten die bijdragen tot het welzijn van de bewoners en de aanzienlijke ontlasting van de site.

Bara wil een voorbeeld zijn op het gebied van energieverbruik, duurzaamheid en lage gemeenschappelijke kosten. De combinatie van de verschillende voorzieningen, de circulaire aanpak en de geplande ondersteuning voor huurders om de voorzieningen zo goed mogelijk te gebruiken, moeten hiervoor zorgen.

Bij de materiaalkeuze werd rekening gehouden met het milieu, het budget en het ruimtebeheer. Circulariteit is aanwezig in elke fase van het project en wordt gewaarborgd door de terugwinning van herstel van bestaande of externe materialen.

 

@François de Ribaucourt

Een EPB A-doelstelling

Om de uitzonderlijke doelstelling van een EPB A te bereiken, steunt het project op de volgende elementen:

- Alle gebouwen zijn thermisch geïsoleerd en voorzien van driedubbel glas.

- Een warmtepomp gekoppeld aan een collectieve boiler voorziet alle woningen van warm water en verwarming.

- De installatie van zonnepanelen op de daken van 2 van de 3 gebouwen zal helpen om alle gemeenschappelijke ruimtes van elektriciteit te voorzien.

- Mechanische ventilatie met dubbele luchtstroom is voorzien voor elke woning, terwijl de gemeenschappelijke ruimtes een systeem met enkele luchtstroom hebben.

- Reservoirs voor de recuperatie van regenwater met een capaciteit van 9.000 liter zullen worden gebruikt om de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen van water te voorzien en de groene ruimten buiten te besproeien.

Alain Maron, Brussels minister voor Klimaattransitie en Energie: "Het Renolab is een echte broedplaats voor innovatieve oplossingen om duurzame en circulaire renovatie in Brussel te versnellen. Het is indrukwekkend om alle ideeën te ontdekken die onze gebouwen, met behoud van ons erfgoed, energie-efficiënt zullen maken. Op deze site wordt er gestreefd naar het behalen van een A EPB, wat de energiefactuur voor toekomstige huurders sterk zal doen dalen.”

Bara, een sociaal project voor voorbeeldige consumptie

Dit project werd mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van een filantropische familie. Het project omvat een brede functionele (huisvesting en voorzieningen) en sociale mix. De 33 woningen, ontworpen voor huishoudens in precaire situaties, variëren in grootte. Op deze manier krijgt ieder van hen een ruimte die past bij hun behoeften en gezinsstructuur.

De aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimtes voor training en discussie, een polyvalente zaal en een ruimte gewijd aan jonge kinderen, zal een echte sociale impact hebben.

Voor het beheer van de site heeft de projecteigenaar zijn krachten gebundeld met de non-profitorganisatie Les Petits Riens. Deze organisatie zal een reeks ondersteunende diensten aanbieden aan de huurders. Deze begeleiding zal de bewoners leren hoe ze het beste uit hun energiezuinige woningen kunnen halen.

De Renolution-strategie

In 2020 lanceerde de Brusselse regering, op initiatief van Alain Maron, de gewestelijke minister voor Klimaatverandering en Leefmilieu, RENOLUTION, een uitgebreide strategie voor de duurzame renovatie van gebouwen in de stad. De bouwsector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in het Brussels Gewest en een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling. Om de klimaatverandering tegen te gaan, de energiefactuur te verlagen en een gezonde leefomgeving voor de Brusselaars te garanderen, is het essentieel om het Gewest te bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Hiervoor moeten gebouwen massaal worden geïsoleerd en hernieuwbare energiebronnen worden ontwikkeld. Het ideeënlaboratorium RENOLAB speelt een grote rol in deze strategie. Dit laboratorium heeft een voorbeeldfunctie en helpt winnende projecten. Op 21 november wordt een informatiesessie gehouden. De volgende jury vindt plaats in februari 2024.

 

De projectdeelnemers

  • Opdrachtgever: Les Deux châteaux
  • Les Petits Riens
  • Architecten: Nest Architecten (Stéphanie Roose en Claire Margulis)
  • Aannemer: Thomas & Piron, met Ateliers de l'Avenir als onderaannemer voor de houtconstructies
  • Partners: Lokaal Soniaans Hout/ Circularium/ Batiterre

 

Meer informatie op renolution.brussels

 

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel
Nathalie Zalcman & Katleen Iweins Renolution

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel