RenoClick, een springplank naar de energie-efficiëntie van de Brusselse openbare gebouwen

RenoClick, een springplank naar de energie-efficiëntie van de Brusselse openbare gebouwen

 

PERSBERICHT, 18 november 2022

Deze week geeft Sibelga met de steun van Leefmilieu Brussel het officiële startschot voor haar uniek RenoClick-loket. RenoClick is het nieuwe programma voor de begeleiding van de Brusselse openbare instellingen die de energieprestaties van hun openbare gebouwen willen verbeteren. Dat grootschalige programma kwam tot stand onder impuls van Alain MARON, Brussels minister voor Klimaattransitie en Energie, met de steun van de Europese Unie via haar herstelplan, NextGenerationEU. Het opzet? Zorgen voor koolstofneutrale openbare gebouwen in 2040.

De Brusselse gebouwen, een stevige uitdaging

De Brusselse gebouwen, die voornamelijk vóór de jaren ‘60 opgetrokken zijn, behoren tot de meest energieverslindende in Europa. Die gebouwen alleen al nemen twee derde van het energieverbruik en de helft van de directe uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Gewest voor hun rekening. Voor de Brusselse regering is de renovatie van de gebouwen dan ook een topprioriteit. Om diegenen die hun gebouwen isoleren en renoveren, te ondersteunen, zal zij meer dan 350 miljoen euro (2021-2024) uittrekken, ongeacht of het gaat om Brusselaars, ondernemingen, sociale immobiliënkantoren, openbare instellingen ... Het Brussels Gewest telt ongeveer 2 500 openbare gebouwen (woningen niet inbegrepen) op zijn grondgebied. In 2040 moeten die gebouwen koolstofneutraal zijn om in te spelen op het plan Lucht-Klimaat Energie van het Brussels Gewest. Voor de (lokale, gewestelijke en communautaire) openbare instellingen is er namelijk een voortrekkersrol weggelegd. Zij geven het voorbeeld op het vlak van energierenovatie van hun gebouwenpark. Om hen te helpen, kreeg Sibelga van de minister van Klimaattransitie en Energie de opdracht hen via een uitgebreid programma te begeleiden: van de haalbaarheidsstudie tot de oplevering van de werf. Leefmilieu Brussel staat in voor de toekenning van de RenoClick-premies.  

RenoClick, een volledig systeem om de renovatie van de Brusselse openbare gebouwen te omkaderen

De diensten die Sibelga reeds aanbood aan de openbare besturen - SolarClick en NRClick – werden samengebracht en uitgebreid in het kader van RenoClick. Het doel? De energietransitie van de Brusselse openbare gebouwen versnellen. Beide diensten kenden een aanzienlijk succes. Sinds zijn lancering in 2017 droeg SolarClick via 116 projecten bij tot het plaatsen van bijna 52 000 m² fotovoltaïsche panelen. Dat stemt overeen met 8,5 voetbalvelden. NRClick op zijn beurt is goed voor 70 publieke sites die uitgerust zijn met nieuwe HVAC-installaties. Dat levert elk jaar een besparing van zo’n 2 000 ton CO₂ op.

In het verlengde van die programma’s ligt vandaag RenoClick, het unieke loket met een catalogus van 5 diensten:

  • HVAC-werken (verwarmingssystemen, productie van warm water, ventilatie en klimaatregeling).
  • Aankoop van energie (aankoopcentrale voor energie).
  • Zonne-energie en daken (installatie van fotovoltaïsche panelen met of zonder voorafgaande renovatie van het dak).
  • SCAN (opvolging van het verbruik).
  • Globale renovatie (grondige renovatiewerken van de bouwschil en de uitrusting van het gebouw).

Een uniek loket, watstaat voor één aanspreekpunt, ongeacht de uit te voeren werken. De voordelen? De taak van de openbare besturen vergemakkelijken en de renovatie van hun gebouwen aanzienlijk versnellen. Alle info is nu beschikbaar op het nieuwe platform. www.renoclick.be

RenoClick-premie 2023

Om die ambitieuze doelstellingen waar te maken, kunnen de openbare besturen ook rekenen op financiële steun. Hoe? Via de RenoClick-premie die in 2022 en 2023 wordt gefinancierd in het kader van het Europese herstelplan NextGenerationEU. Dit jaar wordt een bedrag van 16 miljoen euro ter beschikking gesteld van de openbare besturen die beslissen om hun gebouwen grondig te renoveren. In de toekomst zal er in andere financiële steun worden voorzien. Gedetailleerde informatie over de toekenning van de RenoClick-premie is terug te vinden op: https://renolution.brussels/nl/renoclickpremie 

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Energie: “Beter geïsoleerde kinderdagverblijven en scholen, minder energieverslindende rusthuizen en administraties ... daar is uiteraard niet alleen de planeet mee gebaat, maar ook vooral de bewoners en de gebruikers van die gebouwen. Zij zullen aan comfort winnen en hun energiefactuur zien dalen. Wij mikken op de koolstofneutraliteit van alle openbare gebouwen in 2040. En om daarin te slagen, heb ik het RenoClick-programma opgestart. De Brusselse regering engageerde er zich toe om in 2023 meer dan 16 miljoen euro uit te trekken om de openbare besturen te steunen die hun gebouwen op energievlak renoveren. Zij hebben namelijk een belangrijke voorbeeldrol als het gaat om energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.”
Benoît Spies, RenoClick-expert bij Leefmilieu Brussel: “De ‘Renolution’ van de openbare gebouwen is ingezet. Koolstof- en energieneutraliteit bereiken tegen 2040? Dat is een doelstelling die we enkel kunnen verwezenlijken door concrete, voorbeeldige en tastbare realisaties van renovaties die monitoring, energieprestatie, comfort, duurzaamheid, kwaliteit van de materialen, circulariteit, mobiliteit, water en biodiversiteit verenigen. Het gaat hier om globale renovaties die een bijzondere expertise en een aangepaste ondersteuning vergen. En dat is wat RenoClick biedt via zijn uniek loket, een gepersonaliseerde begeleiding en premies.”
Inne Mertens, Algemeen directeur van Sibelga“Als partner van de openbare besturen en de stad van morgen, is Sibelga fier om Renolution mee concreet te maken via het RenoClick-programma! De renovatie van die gebouwen komt niet enkel de gemeentelijke, gewestelijke en communautaire openbare besturen die deze gebouwen beheren ten goede, maar ook alle gebruikers en klanten in Brussel. “

 


Meer info:

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron
Serena Galeone
Serena Galeone Sibelga

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel