RenoClick: drie gemeenten starten met een proefproject en gaan voor de energetische renovatie van hun gebouwen

RenoClick: drie gemeenten starten met een proefproject en gaan voor de energetische renovatie van hun gebouwen

Persbericht, 28 juni 2022

Dit zijn de eerste drie projecten in het kader van RenoClick: de crèche Reine Fabiola in Molenbeek, het gebouw van de scholen Le Tilleul-Les Sureaux in Anderlecht en het sportcentrum van Ganshoren. Meer dan 30 miljoen euro trekt het Brusselse gewest uit voor RenoClick in 2022 en 2023, met de hulp van de Europese Unie. Dat kadert in het Europees plan voor herstel en veerkracht NextGenerationEU. Doel is om steun te bieden aan openbare besturen die hun gebouwen grondig renoveren om tot een maximale energieperformantie te komen.

 

Doel: koolstofneutrale openbare gebouwen in Brussel in 2040

2.500 openbare gebouwen (woningen niet inbegrepen) op het grondgebied van het Brusselse gewest zullen, zoals voorzien in het plan Lucht-Klimaat-Energie, ten laatste in 2040 energieneutraal moeten zijn. Het is dus van cruciaal belang om een versnelling hoger te schakelen als het gaat over de renovatie van openbare gebouwen. En dat is wat RenoClick wil doen. RenoClick is een luik van Renolution, de gewestelijke strategie voor de renovatie van alle Brusselse gebouwen, dat voor de openbare instellingen is bestemd. De minister van Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, gaf Sibelga daartoe de opdracht om de gewestelijke en lokale, openbare besturen te begeleiden bij dat proces voor globale energierenovatie. Via de RenoClick-premie, die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd, kunnen de openbare besturen ook financiële ondersteuning genieten om hun renovatiewerken te realiseren.

 

Eerste proefprojecten in de startblokken

Er werd een belangrijke stap gezet om dat uitgebreide begeleidingsprogramma concreet vorm te geven: de aanleg van een reserve architecten- en studiebureaus die belangstelling hebben om de eigenaars van de gebouwen te begeleiden. Tot dit najaar zullen ze zich buigen over de volgende drie gebouwen, de eerste van het RenoClick-programma:

  • de crèche Reine Fabiola in Molenbeek
  • de school P12/M12 Les Sureaux/Le Tilleul in Anderlecht
  • de sporthal van Ganshoren

De gemeenten die bij die proefprojecten betrokken zijn, ​ kunnen rekenen op een grondigere omkadering, waardoor Sibelga haar begeleidingsprogramma kan bijsturen. Dankzij die eerste studie zullen de gemeenten een beslissing kunnen nemen over het vervolg van het renovatietraject voor hun gebouw.

 

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie preciseert: ”Ik ben blij te zien dat RenoClick concreet vorm krijgt aan de hand van die eerste projecten. In de energietransitie die we doorvoeren, is er immers een belangrijke voorbeeldrol weggelegd voor de openbare besturen. Dat het Gewest hen daarin financieel kan ondersteunen en hen ook kan begeleiden in dat hele complexe renovatieproces dat vaak ver af staat van hun dagelijkse activiteiten, daar hecht ik veel belang aan. Met Renolution, doen we dat ook al voor de woningen van de Brusselaars.”
Inne Mertens, Algemeen directeur van Sibelga licht toe: “Als partner van de openbare besturen en de stad van morgen, is Sibelga fier om RENOLUTION mee concreet te maken! De renovatie van die gebouwen komt niet enkel de openbare besturen die deze gebouwen beheren ten goede, maar ook alle gebruikers en klanten in Brussel."
Abdellah Achaoui, schepen van Energie, Duurzame ontwikkeling en Mobiliteit in Sint-Jans-Molenbeek, verduidelijkt: “Meer dan ooit moeten we rekening houden met de klimaatuitdagingen als we de openbare uitrusting goed willen beheren. De integratie van alle hoogtechnologische oplossingen zal inspelen op onze verwachtingen en zo een levenskader scheppen waarbinnen onze allerjongste burgers, hun ouders en het personeel van de gemeentelijke crèche Reine Fabiola zich goed voelen. We zijn blij dat de RenoClick-verantwoordelijken vertrouwen in ons stelden. De toekomst ziet er mooi en veelbelovend uit. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek is fier om te kunnen innoveren en het voorbeeld te geven.”
Quentin Paelinck, Schepen van Openbare Werken van de gemeente Ganshoren : “Gebruik kunnen maken van de expertise en de financiële steun die RenoClick biedt … Voor een kleine gemeente als Ganshoren is dat een echte troef. De globale aanpak van het project is immers gericht op een lager energieverbruik. Op termijn zullen we daardoor de meest performante renovatiewerken kunnen realiseren voor onze sporthal. Daarnaast zullen we onze energiefactuur op termijn ook drastisch kunnen verlagen.”
Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht en Allan Neuzy, schepen van de Energietransitie reageren unisono : “De gemeente Anderlecht heeft onlangs haar klimaatplan gelanceerd. Koolstofneutraliteit past hier natuurlijk in. Er lopen al meerdere projecten voor energierenovatie in onze gemeente. Dat project is een grote uitdaging. Daarom zijn we blij dat we kunnen rekenen op de hulp van het Gewest via Renoclick voor de energierenovatie van het gebouw van de scholen Le Tilleul-Les Sureaux.”

 


Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel