Recycleer mee in Brussel!

Recycleer mee in Brussel!

Breng lege batterijen en afgedankte elektronica naar het juiste inzamelpunt

PERSBERICHT, 29 april 2022

Na een succesvolle campagne in september van vorig jaar, trekken Bebat en Recupel in samenwerking met Leefmilieu Brussel opnieuw naar de Brusselaar met een duidelijke oproep: breng je lege batterijen en afgedankte elektronica naar het juiste inzamelpunt. Hoewel de Brusselaar doorgaans een goede sorteerder is, willen de organisaties ook dit jaar de verschillende inzamelpunten voor afgedankte elektronica en lege batterijen in de kijker zetten. Onder de noemer “Recycleer mee” zal de campagne van Recupel en Bebat in samenwerking met Brussel Leefmilieu van 2 tot 29 mei in het Brusselse straatbeeld zichtbaar zijn.

Een Brussels gezin heeft gemiddeld 21 lege batterijen en 3 verouderde elektronische toestellen in huis. Met naar schatting 560.000 huishoudens in het Brussels Gewest, liggen de grondstoffen van heel wat lege batterijen en afgedankte toestellen te wachten om hergebruikt te worden of om een tweede leven te krijgen. Daarom zetten Bebat, Recupel en Leefmilieu Brussel in de maand mei samen in op de nieuwe “Recycleer mee” campagne. De ​ Brusselaars worden zo uitgenodigd om hun lege batterijen en afgedankt elektro te verzamelen en ze binnen te brengen bij het juiste inzamelpunt. Opgelet: test steeds of een batterij écht volledig leeg is vooraleer ze binnen te brengen. Vaak werken ze nog in toestellen die minder vermogen vereisen zoals de afstandsbediening van een televisie.

Eric Dewaet, CEO van Recupel: “We hebben steeds meer elektronisch afval in huis en dat is ook in sterk verstedelijkte gebieden zoals Brussel een uitdaging. Gelukkig zijn elektrotoestellen bijzonder goed recycleerbaar. Toch stellen we vast dat afgedankt elektro niet altijd de juiste weg naar een inzamelpunt vindt en zelfs bij het gewone huisvuil terechtkomt. Daar willen we met deze campagne iets aan doen en dus sporen we de Brusselaar aan om mee te recycleren en hun afgedankt elektro naar het juiste inzamelpunt te brengen.”
Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation voor Bebat: “De inzamelcijfers voor lege batterijen in België waren nooit zo hoog. Tegelijkertijd stellen we vast dat er steeds meer batterijen worden verkocht. Om ervoor te zorgen dat we het groeiende volume nieuwe batterijen in de toekomst ook kunnen recycleren, is het belangrijk dat we op dit soort sensibiliseringcampagnes blijven inzetten. Dat doen we ook dit jaar samen met Recupel en Brussel Leefmilieu omdat batterijen en elektro nu eenmaal hand in hand gaan. Want waar afgedankt elektronica te vinden is, zijn er vaak ook batterijen te bespeuren. Volgende week krijgt elke Brusselaar bovendien ook een handige inzamelkubus toebedeeld zodat ze nog makkelijker hun lege batterijen naar het juiste inzamelpunt kunnen brengen.”

Steeds meer inzamelpunten

Vorig jaar lanceerden Recupel en Bebat een website waar Brusselaars heel eenvoudig het meest dichtstbijzijnde inzamelpunt voor zowel Bebat en Recupel kunnen terugvinden. Sindsdien zijn er in Brussel opnieuw heel wat inzamelpunten bijgekomen en was het nooit zo makkelijk om een inzamelpunt in de buurt te vinden. De Brusselaar vindt doorgaans inzamelpunten voor lege batterijen en afgedankte elektronische toestellen bij tal van supermarkten, recyclageparken en bedrijven. Met meer dan 3.000 inzamelpunten over heel het Brussels Gewest, is een tweede leven voor lege batterijen of afgedankt elektro nooit ver weg.

Frederik Lesseliers, Projectbeheerder van het departement Afval voor Leefmilieu Brussel: “Het gebruik van batterijen en elektr(on)ische apparaten neemt elk jaar toe en hun ecologische voetafdruk is aanzienlijk. Om opportuniteiten te bieden op het gebied van milieu en grondstoffenbeheer, is het daarom van belang de batterijen te testen vooraleer ze binnen te brengen,selectief in te zamelen en te recycleren. Dankzij de vele inzamelpunten die Brussel rijk is, vinden Brusselse huishoudens altijd wel een inzamelpunt in de buurt. ​ En dat is een goede zaak. We willen de Brusselaar ook aanzetten om na te denken bij het aankopen van toestellen: voor verschillende toepassingen bestaan er alternatieven zonder batterijen (bv. toetsenbord, computermuis,…). Voor ons leefmilieu is het nog steeds beter om afvalstoffen te voorkomen.”

De campagne loopt van 2 tot 29 mei. Meer info op www.recycleerhier.be.

 


Fatima Boudjaoui
Fatima Boudjaoui Woordvoerster, Bebat
Joran Lauwers
Joran Lauwers Consultant, Whyte Corporate Affairs

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel