Ook bij BELEXPO, de interactieve tentoonstelling over het klimaat en de steden van morgen, gaat het schooljaar opnieuw van start

Ook bij BELEXPO, de interactieve tentoonstelling over het klimaat en de steden van morgen, gaat het schooljaar opnieuw van start

PERSBERICHT, 04 september 2020

De schoolbel rinkelt weer! De gelegenheid voor BELEXPO om opnieuw klassen te verwelkomen. Alle leerkrachten en leerlingen worden uitgenodigd om te komen kennismaken met 750 m² aan exporuimte over het klimaat en de steden van morgen. Een reflectiemoment dat een bijzondere betekenis krijgt, gelet op de crisis die we momenteel doormaken.

Doorheen 10 thematische wijken krijgen de leerlingen de mogelijkheid na te denken over tal van vragen: de klimaatontwrichting, de vervuiling, files, voedselverspilling, ... De tentoonstelling, in de eerste plaats bestemd voor 10- tot 14-jarigen, werd ontworpen om op een leuke manier bij te leren. Tijdens het traject experimenteert, beleeft en leert de bezoeker. Via touchscreens en een smartwatch wordt de bezoeker uitgenodigd om opdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld 3 minuten lang in Brussel fietsen op weg naar de stad van de toekomst, fruit en groenten zaaien en oogsten of kiezen voor een beroep met toekomst op basis van je talenten. Maar daar houdt de ervaring niet op. Via de website van BELEXPO krijgt de bezoeker zijn bezoeksrapport, een lijst van ecogebaren om dagelijks toe te passen, tips om zich slim te verplaatsen of om informatie te vergaren om milieuprojecten in de school op poten te zetten. Het doel is actie te ondernemen om aan steden te werken waar het aangenamer om leven is!

Geïnteresseerd in een bezoek?

Om de tentoonstelling toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk jongeren wordt voortaan een formule met « schoolabonnementen » voorgesteld. Door 100 euro te betalen kunnen de scholen zoveel klassen naar BELEXPO sturen als ze willen en dat gedurende 1 jaar na de start van het abonnement. Een andere nieuwigheid is dat er een picknickruimte beschikbaar is mits reservatie. De toegang tot de tentoonstelling is gratis voor leerkrachten en educatoren zodat ze een idee van de expo kunnen krijgen vooraleer ze de expo voor hun leerlingen reserveren.

BELEXPO richt zich trouwens ook tot gezinnen en kleine vriendengroepen.De prijzen werden verlaagd.

  • 4 euro voor volwassenen
  • 2 euro voor 8- tot 25-jarigen en senioren (+ 65)
  • 1,25 euro voor PBM, artikel 27 en nieuwkomers

De tentoonstelling, in het BEL op de Thurn & Taxissite, is de hele week open van 9 u tot 16u30 tijdens de schoolperiodes (behalve vrijdagnamiddag) en van 10 u tot 17 u in het weekend en tijdens de schoolvakanties. De tentoonstelling kan in het Nederlands, Frans of Engels worden doorlopen. Een animator begeleidt de groepen. Gelet op de huidige gezondheidssituatie is reserveren verplicht. U kunt zich inschrijven en vindt de meest recente informatie op de website van BELEXPO.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel