Nieuwe Brussel'Air-premie, uw multimodaal mobiliteitsbudget!

PERSBERICHT, 8 maart 2022

De nieuwe Brussel'Air-premie is nu beschikbaar. Op initiatief van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, heeft de Brusselse regering haar goedkeuring gegeven aan de herziening ervan, het budget verviervoudigd en er een echt ‘mobiliteitsbudget’ van gemaakt. ​ Deze premie wil de Brusselaars ertoe aanzetten hun auto te laten staan en te kiezen voor een meer duurzame mobiliteit.

 

Fietsen, steps, deelauto's, taxi's: de laatste jaren is het aantal mobiliteitsoplossingen in het Brussels Gewest sterk toegenomen. Tegelijk is het aanbod van het openbaar vervoer uitgebreid dankzij een investering van bijna een miljard euro alleen al in 2021. Van nu af aan houdt de Brussel'Air-premie rekening met deze nieuwe realiteit.

Ze biedt een echt mobiliteitsbudget: 500, 700 of 900 euro, afhankelijk van de situatie. Vanaf 7 maart kunnen Brusselaars die de nummerplaat laten schrappen van een auto die al minstens twee jaar op hun naam is ingeschreven de Brussel'Air-premie aanvragen via het elektronisch loket Irisbox. De aanvraag van de premie is immers geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Dit is ook de plaats waar de burger kan kiezen voor welke mobiliteitsdiensten hij of zij de premie wil gebruiken. Personen die hun nummerplaat vanaf 4 april 2021 hebben laten schrappen, komen ook in aanmerking voor de nieuwe premie. De begunstigden kunnen à la carte kiezen uit een reeks van diensten om de mobiliteitsoplossing te vinden die het best aan hun behoeften beantwoordt. Dit is een noodzakelijke verandering in een tijd waarin de mobiliteit in de hoofdstad volop aan het evolueren is. Denk maar aan de invoering, in 2021, van de zone 30 die meer veiligheid biedt voor zachte weggebruikers en aan de recente nieuwe fase in de Lage-emissiezone: sinds 1 januari 2022 mogen dieselvoertuigen met Euronorm 4 niet meer in de LEZ rijden.

Tot nu toe bood de Brussel'Air-premie 2 alternatieven voor het bezit van een individuele wagen: het openbaar vervoer of een fietsbudget, aangevuld met autodelen. Nu is het aantal opties sterk uitgebreid. De premieaanvrager kan kiezen uit verschillende opties:

  • een fietsbudget bij Pro Velo om materiaal voor tweewielers te kopen
  • een abonnement op het Villo!-fietsdeelsysteem
  • een budget voor de Victor Cab taxi's
  • abonnementen op het openbaar vervoer en TaxiBus-cheques via de MIVB
  • een abonnement en een budget voor het Cambio-autodeelsysteem
  • een budget voor het Poppy-autodeelsysteem
  • een Mobility as a Service (MaaS)-dienst van Modalizy. Door geld op een Modalizy Flex-kaart te zetten, kan de burger naargelang de behoefte allerlei mobiliteitsdiensten kopen (alle soorten van openbaar vervoer, steps, taxi's, scooters, huren van auto’s ...).

Een aanbod dat nog kan worden uitgebreid. ​ De begunstigde kan de aanvrager van de premie zijn of een gezinslid.

Een andere belangrijke wijziging: het toegekende budget voor de Brussel'Air-premie is verhoogd. Het wordt verhoogd van 750.000 euro tot meer dan 3 miljoen euro, deels gefinancierd in het raam van het Europees relanceplan. Drie keer zoveel mensen zullen er nu van kunnen profiteren. Zij kunnen 500, 700 of 900 euro krijgen voor een periode van 2 jaar. Het bedrag varieert, en ook dat is nieuw, naar gelang van het inkomen en het statuut van de begunstigde. De nieuwe Brussel'Air-premie is bedoeld om sociaal rechtvaardiger te zijn. Huishoudens met de laagste inkomens zullen de maximumpremie ontvangen, namelijk 900 euro, evenals huishoudens met een gezinslid dat een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Het gaat om burgers die meer behoefte hebben aan oplossingen op maat en die het moeilijker vinden om van vervoermiddel te veranderen.

 

Ieder zijn eigen motivatie

Brusselaars die in het bezit zijn van een auto en die willen overschakelen op een duurzame vervoerswijze worden dan ook uitgenodigd om gebruik te maken van deze premie. Velen hebben dat in het verleden al gedaan. Het aantal aanvragen is tussen 2016 en 2019 meer dan verdubbeld. Alleen al in 2020 werden 886 Brussel'Air-premies toegekend aan particulieren. De motieven van de gebruikers zijn divers: de kostprijs van een eigen wagen, het beperkte nut ervan (een wagen blijft gemiddeld 95% van de tijd in de garage en 60% van de verplaatsingen in Brussel zijn minder dan 5 km, een afstand die gemakkelijk te voet of met de fiets kan worden afgelegd), om nog maar te zwijgen van het tijdverlies en de stress veroorzaakt door files en de angst om geen parkeerplaats te vinden op de plaats van bestemming.

De mobiliteit in Brussel verandert snel, met een steeds toenemend aantal en een steeds grotere verscheidenheid aan vervoerswijzen. Het is de bedoeling dat iedereen nadenkt over zijn mobiliteit en gebruik kan maken van premies zoals deze. Kiezen voor een duurzaam vervoermiddel draagt bij tot een rustige stad, een beter leefklimaat, een betere luchtkwaliteit en dus een betere gezondheid voor iedereen.

 

Het Gewest begeleidt u

Om de mensen te helpen de meest geschikte keuze te maken, werd een dienst opgericht. De Mobiliy Coach adviseert en begeleidt de gebruikers gratis. Hij is per e-mail bereikbaar, biedt online gepersonaliseerde coachingsessies op maat, maar ook groepssessies, de zogenaamde Mobility Visits, die op het terrein plaatsvinden. Deze sessies kunnen worden gereserveerd op de website www.mobilitycoach.brussels.

Leefmilieu Brussel zal binnenkort een grote campagne lanceren om de Brusselaars te informeren over de nieuwe premie. ​ Affiches, radio-, tv- en digitale spots zijn voorzien. De visuals en slogans, een knipoog naar het genie van de Belgische surrealistische schilder René Magritte, spreken tot de collectieve verbeelding van de burgers. "Dit is geen fiets. Dit is een manier om je te bevrijden van de files." "Dit is geen metro, dit is een manier om je te bevrijden van de files." Herontdek de vrijheid met de Brussel' Air-premie. Dit zijn enkele slogans van de campagne, die de nadruk legt op een herwonnen vrijheid. ​ ​

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Neem contact op met

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels