Mobiliteit: de kmo's springen op het zadel!

Mobiliteit: de kmo's springen op het zadel!

PERSBERICHT, 7 november 2022

Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel hebben 47 kleine Brusselse organisaties (kmo's, scholen, verenigingen...) zich in 2022 aangesloten bij The Bike Project. Een nieuwe evolutie! Sinds dit jaar richt het begeleidingsprogramma zich ook op bedrijven met minder dan 100 werknemers.  Deze bedrijven kunnen nu gratis profiteren van de steun van Pro Velo's expertise om de mobiliteit van hun werknemers nieuw leven in te blazen.

Hoewel veel grote bedrijven ervoor hebben gekozen "mobiliteitsmanager"-functies te creëren om zo nieuwe mobiliteitsstrategieën te ontwikkelen en hun werknemers de fiets aan te bieden als alternatief, is deze maatregel voor de meeste kleine en middelgrote bedrijven of organisaties nog geen algemene regel. De reden? Gebrek aan tijd, geld of middelen....

​Dankzij Leefmilieu Brussel kunnen deze kmo's nu ook profiteren van The Bike Project. Dit is een belangrijk duwtje in de rug, want het in het Brussels Gewest tellen de kmo's samen ongeveer 31.000* werknemers en de ervaring leert dat bedrijven die ondersteuning krijgen om de fietst e promoten, ook op een duurzame manier investeren.

​Deze begeleiding gebeurt door de experts van de vzw Pro Velo en spreidt zich over een periode van zes maanden. Tijdens het programma krijgen de werknemers van de deelnemende kmo's de gelegenheid een fiets te testen voor hun dagelijkse verplaatsingen. Zo konden een tiental medewerkers deze middag een fiets kiezen (klassiek, elektrisch, plooifiets, speedpedelec of bakfiets) om veertien dagen te testen en kregen ze ook een theoretische en praktische opleiding om veilig in het verkeer te fietsen.

​Maar naast deze uitgebreide test omvat het programma ook:

 • Een audit van het bestaande fietsbeleid en de infrastructuur;
 • Een theoretische en praktische opleiding om vertrouwen te winnen en veilig door het Brusselse verkeer te fietsen;
 • Een gepersonaliseerd actieplan op basis van verschillende pijlers: belastingen, infrastructuur, sensibilisering van werknemers, enz.Een evaluatie aan het eind van de zes maanden begeleiding.

Ontdek de videogentuigenissen van de deelnemende bedrijvers.

 

De fiets in het bedrijf: een aantrekkelijk criterium voor werkgevers

In tijden waarin de mobiliteit in Brussel een heuse metamorfose ondergaat, kiezen de inwoners meer dan ooit voor een duurzamere mobiliteit. In die zin moeten bedrijven dus ook rekening houden met de verwachtingen van werknemers die zich niet identificeren met koning auto.


​Op de arbeidsmarkt is het nu aantrekkelijk voor een werkgever om een flexibel mobiliteitsplan met alternatieve oplossingen aan te bieden, zoals een fiets. Deze strategie heeft talloze voordelen op praktisch, financieel of ecologisch vlak, zowel voor werkgevers als werknemers.

Voor werknemers:

 • Gezondheidsvoordeel: fietsen verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • Tijdsvoordeel: met de fiets zijn files verleden tijdDe reistijd voor je woon-werktraject is blijft gelijk.
 • Economisch voordeel: je hebt geen gemotoriseerd voertuig meer nodig, je kan een forfaitaire kilometervergoeding krijgen van je werkgever of je werkelijke kosten ingeven in de belastingaangifte.

Voor werkgevers:

 • Gezondheidsvoordeel: werknemers die met de fiets gaan werken, zijn productiever, gezonder en minder vaak ziek. Regelmatig fietsen verhoogt ook het psychologisch welzijn en vermindert stress.
 • Tijdsvoordeel: met de fiets zijn files verleden tijd en bovendien verbetert het de toegang tot het bedrijf.
 • Fiscaal voordeel: het extralegale voordeel is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en investeringen in een fiets zijn fiscaal aftrekbaar.Voeg daarbij minder auto's in de stad en een betere luchtkwaliteit, dan kunnen we enkel stellen dat dit alles is goed voor de gezondheid van de burgers en de levenskwaliteit in de stad.

The Bike Project in cijfers

Sinds de start van het project in 2014:

 • 134 kmo's en grote bedrijven werden intussen begeleid;
 • 1684 werknemers hebben een fiets naar keuze getest;
 • 83% zei dat ze naar hun werk wilden blijven fietsen;
 • 60% fietst vaker naar het werk;
 • Binnen drie maanden na de test stapte 15% van de deelnemers over op de fiets als belangrijkste vervoermiddel;
 • Bij bedrijven werden intussen al meer dan 1400 fietsparkeerplaatsen aangelegd.

 

Brusselse kmo's kunnen zich het hele jaar door aanmelden voor The Bike Project. 

 

1 Bron: RZS. Berekeningen en voorstellingen: FOD Economie. Kmo-observatorium 2021


Marine De Mey Verantwoordelijk voor The Bike Project bij Pro Velo, Pro Velo

 

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel