Minder vervuilende stoffen in de lucht en minder lawaai

Minder vervuilende stoffen in de lucht en minder lawaai

Het dubbele effect van de autoloze zondag in Brussel

 

PERSBERICHT, 18 september 2023

De autoloze zondag had gisteren opnieuw een positieve impact op de hoofdstad. Motorvoertuigen maakten plaats voor fietsen, skeelers en skateboards, maar ook voor voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer. Het evenement, het hoogtepunt van de Europese Week van de mobiliteit, had een positief effect op de luchtkwaliteit en op het geluidsniveau.

Gezondere lucht met reducties van verontreinigende stoffen tot 98%

De Autoloze zondag leverde in het algemeen een verbetering van de luchtkwaliteit op, met een aanzienlijke daling van de concentraties van meerdere verontreinigende stoffen:

 

Gemiddelde zondag

Gemiddelde weekdag

Stikstofmonoxide (NO)

48 tot 95 %

66 tot 98 %

Stikstofdioxide (NO2)

44 tot 77 %

60 tot 86 %

Black carbon (BC)

58 %

66 %

Verlaging van de gemiddelde concentraties van verontreinigende stoffen tijdens de autoloze zondag van 2023 in stedelijke omgevingen met een sterke of zeer sterke invloed van het wegverkeer, en dit ten opzichte van een gemiddelde zondag en een gemiddelde weekdag.

De meest gebruikte verkeersassen van de hoofdstad werden het sterkst beïnvloed. Aan het meetstation Regent bijvoorbeeld daalden de concentraties NO en NO2 met respectievelijk 95% en 77% tegenover een gemiddelde zondag. Er is een nog meer uitgesproken daling in vergelijking met een gemiddelde weekdag. De daling bedraagt dan 98% en 86%.

Een rustige stad

Wat de geluidsomgeving betreft, werd aan de verschillende meetstations in de buurt van wegen een sterke daling van de achtergrondgeluidsniveaus gemeten.

Zo werden belangrijke dalingen waargenomen tegenover de zondag die het evenement voorafging:

  • Ze zijn zeer uitgesproken (meer dan 20dB(A)) voor de meetstations in de buurt van de autosnelweg E40 in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat om een vermindering van de akoestische druk met 99 %!
  • Ze zijn vrij uitgesproken (3.5 en 8 dB(A)) voor de meetstations aan de Waversesteenweg in Oudergem en de Houba de Strooperlaan in Brussel . Ofwel een daling van het achtergrondgeluid met 50 tot 84 %.

De impact van het verkeer op de stad

De autoloze zondag is de perfecte gelegenheid om het belang van afwezigheid van auto’s te onderstrepen. Volgens het laatste rapport van het Europees Milieuagentschap veroorzaakte blootstelling aan PM 2,5, NO2 (stikstofdioxide) en O3 (ozon) alleen al 5330 vroegtijdige sterfgevallen in België in 2020. Het gaat hier dus om de volksgezondheid.

Het doel is dan ook om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen, in het bijzonder van stikstofdioxide dat o.a. wordt geproduceerd door het transport. In de periode 2019-2022 is de jaarlijkse concentratie met ongeveer gemiddeld 10% per jaar verminderd. Er is dus een positieve evolutie, maar er is nog ruimte voor verbetering.

 

Meer info:

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel