LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

EINDE OVERSCHRIJDING “INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSDREMPEL”

PERSBERICHT - 18 december 2022, 15u30

De informatie- en sensibiliseringsdrempel van het "smogplan" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt niet meer overschreden.

Actuele situatie

De luchtkwaliteit is gevoelig verbeterd. De fijnstofconcentraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gedaald tot onder de informatie- en sensibiliseringsdrempel.

Verwachte luchtkwaliteit

Vandaag en de volgende ​ dagen worden geen ​ overschrijdingen meer verwacht van de informatiedrempel voor fijn stof.

Om de meest recente informatie over de concentraties van verontreinigende stoffen te volgen

 • Raadpleeg de pollumeter, om het uur bijgewerkt, op luchtkwaliteit.brussels
 • Raadpleeg de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. De concentraties van fijnstof (PM10 en PM2.5) en van andere vervuilende stoffen worden in real time getoond. Deze worden ieder uur geactualiseerd. Op de IRCEL-website staan de fijnstofvoorspellingen voor de dag zelf en de komende dagen. Deze voorspellingen worden dagelijks geactualiseerd. Wenst u deze luchtkwaliteitsnieuwsbrief (ook) per e-mail te ontvangen, schrijf u dan in via de website www.irceline.be/nl.
 • Download de app “Brussels Air” voor de meest recente informatie over de luchtkwaliteit in Brussel.

Individueel gedrag om vervuiling te beperken

Iedereen kan z’n steentje bijdragen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken.

Beperk het gebruik van de auto:

 • Ga zo veel mogelijk te voet, neem het openbaar vervoer of de fiets.
 • Kies voor thuiswerken
 • Doe aan carpooling

Als je absoluut je wagen moet gebruiken:

 • Neem de snelheidsbeperkingen in acht
 • Hanteer een rustige en anticiperende rijstijl
 • Laat de motor niet draaien als je stilstaat
 • Neem de onderhoudsvoorschriften in acht
 • Controleer regelmatig de bandenspanning

Vermindering van het energieverbruik:

 • Zorg voor regelmatig onderhoud van je verwarmingsinstallatie
 • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 19°C
 • Vermijd verwarming met vaste brandstoffen (hout, steenkool)
 • Sluit ’s nachts de rolluiken of de gordijnen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

De afgelopen jaren werden er structurele maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest te verbeteren. Zo was er de verplichting om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor organisaties die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op dezelfde plaats, er werd een restrictief beleid op het aantal parkeerplaatsen in kantoren (ook voor bestaande gebouwen) ingevoerd, er waren de vele maatregelen ter promotie van rationeel energiegebruik (energiepremies, EPB, ...), enz.

De Brusselse Regering heeft ook het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan goedgekeurd. Het voorziet in 130 acties die gebundeld worden in 9 pijlers. De invoering van een lage-emissiezone in het hele Brussels Gewest is een van de maatregelen van dit plan, evenals de uitvoering van de Renovatiestrategie die erop gericht is de milieu-impact van bestaande gebouwen drastisch te verminderen tegen 2050. Een belangrijk doel van deze strategie is het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij isolatiewerkzaamheden.

Vanuit mobiliteitsoogpunt beoogt het gewestelijk plan 'Good Move' meer fietsverkeer, een uitgebreider aanbod van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van leefbare wijken.

 

Christophe Degrave Leefmilieu Brussel
Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel