LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

ACTIVERING VAN DE “INFORMATIE- EN INTERVENTIEDREMPEL”

PERSBERICHT - 16 december 2022, 13u30

Vanaf 6 uur morgenochtend zaterdag 17 december 2022 gaan we over van de informatie- en sensibiliseringsdrempel naar de informatie- en interventiedrempel. We zitten dan in fase twee van het Brusselse smogactieplan.

​De luchtkwaliteit blijft ondermaats met hoge fijnstofconcentraties. De informatiedrempel van 35 µg/m³ voor PM2.5 wordt nog steeds (situatie vandaag vrijdag 16 december om 13u) overschreden in het Brusselse Gewest en de twee andere gewesten.  Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans hoog dat de drempel ook morgen overschreden wordt. Het Brussels gewest neemt maatregelen om alternatieven voor motorvoertuigen aan te moedigen en de uitstoot van gebouwensverwarming te beperken.

Maatregelen van de Informatie- en interventiedrempel

Tijdens de verontreinigingsperiode zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • De 30 km/u-zone blijft gelden op alle Brusselse wegen. Op de hoofdwegen waar de normale maximumsnelheid 70 of 90 km/u is, wordt de snelheid verlaagd tot 50 km/u;
 • Het aantal snelheidscontroles wordt in de hele regio opgevoerd;
 • Het ganse openbaar vervoer in Brussel (MIVB) wordt gratis vanaf zaterdag 17 december (metro's, trams en bussen) en tot zolang de informatie- en interventiedrempel van kracht blijft;
 • De Villo dagkaart is gratis gedurende deze periode;
 • Het gebruik van hout als verwarmingsbron wordt verboden (tenzij het de hoofdverwarming van de woning is).

In functie van de evolutie van de luchtkwaliteit zal in de loop van het weekend gecommuniceerd worden of de informatie- en interventiefase wordt verlengd of beëindigd.

Om de meest recente informatie over de concentraties van verontreinigende stoffen te volgen:

 • Raadpleeg de pollumeter, om het uur bijgewerkt, op luchtkwaliteit.brussels;
 • Raadpleeg de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu;
 • De concentraties van fijnstof (PM10 en PM2.5) en van andere vervuilende stoffen worden in real time getoond. Deze worden ieder uur geactualiseerd. IRCEL publiceert ook de fijnstofvoorspellingen voor de dag zelf en de komende dagen. Wenst u deze luchtkwaliteitsnieuwsbrief per e-mail te ontvangen? Schrijf u dan in via de website www.irceline.be;
 • Download de app “Brussels Air” voor de meest recente real time informatie over de luchtkwaliteit in Brussel.

Mogelijke gezondheidseffecten en voorzorgsmaatregelen

In functie van de concentraties van de vervuilende stoffen in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteiten, kunnen volgende symptomen worden waargenomen:

 • ademhalingsproblemen en de ontwikkeling van cardiovasculaire problemen;
 • een toename van ziektes aan de luchtwegen (bronchitis, astma en longkanker op lange termijn);
 • frequentere en ernstigere symptomen bij astmatische personen of personen met chronische ademhalingsproblemen.

Voor personen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, namelijk:

 • mensen met ademhalings- en hartproblemen;
 • astmatische personen;
 • oudere personen en heel jonge kinderen;

is het bijzonder raadzaam om geen intensieve en/of aanhoudende fysieke inspanning te leveren (zoals bijvoorbeeld joggen).

Individueel gedrag om vervuiling te beperken

Iedereen kan z’n steentje bijdragen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken.

Beperk het gebruik van de auto:

 • Ga zo veel mogelijk te voet, de fiets of neem het openbaar vervoer, voor zover mogelijk, gezien de verstoring door de nationale staking van vrijdag.
 • Kies voor thuiswerken;
 • Doe aan carpooling.

Als je absoluut je wagen moet gebruiken:

 • Neem de snelheidsbeperkingen in acht;
 • Hanteer een rustige en anticiperende rijstijl;
 • Laat de motor niet draaien als je stilstaat;
 • Controleer regelmatig de bandenspanning .

Vermindering van het energieverbruik:

 • Zorg voor regelmatig onderhoud van je verwarmingsinstallatie;
 • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 19°C;
 • Sluit ’s nachts de rolluiken of de gordijnen.

Het Brussels Gewest neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

De afgelopen jaren werden er structurele maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest te verbeteren. Zo was er de verplichting om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor organisaties die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op dezelfde plaats, er werd een restrictief beleid op het aantal parkeerplaatsen in kantoren ​ ingevoerd, er waren de vele maatregelen ter promotie van rationeel energiegebruik (energiepremies, EPB, ...), enz.

De Brusselse Regering heeft ook het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan goedgekeurd. Het voorziet in 130 acties die gebundeld worden in 9 pijlers. De invoering van een lage-emissiezone in het hele Brussels Gewest is een van de maatregelen van dit plan, evenals de uitvoering van de Renovatiestrategie die erop gericht is de milieu-impact van bestaande gebouwen drastisch te verminderen tegen 2050. Een belangrijk doel van deze strategie is het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij isolatiewerkzaamheden.

Vanuit mobiliteitsoogpunt beoogt het gewestelijk plan 'Good Move' meer fietsverkeer, een uitgebreider aanbod van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van leefbare wijken.

 

Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel