LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

ACTIVERING VAN DE “INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSDREMPEL”

PERSBERICHT - 15 december 2022, 12u00

De informatie- en sensibiliseringsdrempel van het “smogplan" in het Brussels Gewest is overschreden en bijgevolg wordt de bevolking geïnformeerd over de luchtkwaliteit. Het betreft hier de eerste van de vier fasen van het rampenplan voor verontreinigingspieken.

Als deze situatie langer dan twee dagen duurt, zullen maatregelen worden genomen om alternatieven voor de auto aan te moedigen en het gebruik ervan te beperken.

Actuele situatie

Er worden momenteel hoge fijnstofconcentraties (PM10) gemeten in de lucht. De meteorologische situatie is momenteel niet gunstig voor de dispersie van de luchtvervuiling (fijnstof - PM2.5).

De drempel van 35 µg/m³ voor PM 2,5 is de afgelopen 24 uur in Brussel overschreden en tevens in de 2 andere Gewesten.

Verwachte luchtkwaliteit

De weersomstandigheden blijven de komende dagen over het algemeen ongunstig voor de dispersie van fijnstof. Verwacht wordt dat de overschrijding van de drempel zeker ​ tot morgen zal aanhouden.

Om de meest recente informatie over de concentraties van verontreinigende stoffen te volgen:

 • Raadpleeg de pollumeter, om het uur bijgewerkt, op luchtkwaliteit.brussels
 • Raadpleeg de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. De concentraties van fijnstof (PM10 en PM2.5) en van andere vervuilende stoffen worden in real time getoond. Deze worden ieder uur geactualiseerd. Op de IRCEL-website staan de fijnstofvoorspellingen voor de dag zelf en de komende dagen. ​ Wenst u deze luchtkwaliteitsnieuwsbrief (ook) per e-mail te ontvangen, schrijf u dan in via de website www.irceline.be.
 • Download de app “Brussels Air” voor de meest recente informatie over de luchtkwaliteit in Brussel.

Mogelijke gezondheidseffecten en voorzorgsmaatregelen

In functie van de concentraties van de vervuilende stoffen in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteiten, kunnen volgende symptomen worden waargenomen:

 • ademhalingsproblemen en de ontwikkeling van cardiovasculaire problemen
 • een toename van ziektes aan de luchtwegen (bronchitis, astma en longkanker op lange termijn)
 • frequentere en ernstigere symptomen bij astmatische personen of personen met chronische ademhalingsproblemen.

Voor personen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, namelijk:

 • mensen met ademhalings- en hartproblemen
 • astmatische personen
 • oudere personen en heel jonge kinderen

is het bijzonder raadzaam om geen intensieve en/of aanhoudende fysieke inspanning te leveren (zoals bijvoorbeeld joggen).

Individueel gedrag om vervuiling te beperken

Iedereen kan z’n steentje bijdragen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken.

Beperk het gebruik van de auto:

 • Ga zo veel mogelijk te voet, neem het openbaar vervoer of de fiets.
 • Kies voor thuiswerken
 • Doe aan carpooling

Als je absoluut je wagen moet gebruiken:

 • Neem de snelheidsbeperkingen in acht
 • Hanteer een rustige en anticiperende rijstijl
 • Laat de motor niet draaien als je stilstaat
 • Neem de onderhoudsvoorschriften in acht
 • Controleer regelmatig de bandenspanning

Vermindering van het energieverbruik:

 • Zorg voor regelmatig onderhoud van je verwarmingsinstallatie
 • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 19°C
 • Vermijd verwarming met vaste brandstoffen (hout, steenkool)
 • Sluit ’s nachts de rolluiken of de gordijnen

Het Brussels Gewest neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

De afgelopen jaren werden er structurele maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest te verbeteren. Zo was er de verplichting om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor organisaties die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op dezelfde plaats, er werd een restrictief beleid op het aantal parkeerplaatsen in kantoren (ook voor bestaande gebouwen) ingevoerd, er waren de vele maatregelen ter promotie van rationeel energiegebruik (energiepremies, EPB, ...), enz.

De Brusselse Regering heeft ook het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan goedgekeurd. Het voorziet in 130 acties die gebundeld worden in 9 pijlers. De invoering van een lage-emissiezone in het hele Brussels Gewest is een van de maatregelen van dit plan, evenals de uitvoering van de Renovatiestrategie die erop gericht is de milieu-impact van bestaande gebouwen drastisch te verminderen tegen 2050. Een belangrijk doel van deze strategie is het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij isolatiewerkzaamheden.

Vanuit mobiliteitsoogpunt beoogt het gewestelijk plan 'Good Move' meer fietsverkeer, een uitgebreider aanbod van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van leefbare wijken.

 

Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel