LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

ACTIVERING VAN DE “INTERVENTIEDREMPEL 1”

PERSBERICHT - 24 maart 2022, 13u30

De interventiedrempel 1 van het noodplan voor ‘pollutiepieken’ ​ in het Brussels Gewest is geactiveerd. Dit is de derde ​ van de vier fasen van dat plan.

Vanaf 25 maart 2022 zullen maatregelen om de alternatieven voor de auto aan te moedigen van toepassing zijn.

Maatregelen van de interventiedrempel 1

Tijdens de verontreinigingsperiode zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • De zone 30 km/u blijft van kracht op alle Brusselse wegen en de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 50 km/u op hoofdwegen die gewoonlijk begrensd zijn tot 70 of 90 km/u;
 • De snelheidscontroles worden opgevoerd in het hele Gewest;
 • Het dagticket voor het openbaar vervoer in Brussel (MIVB) is gratis (metro's, trams en bussen);
 • Het dagticket voor Villo is gratis;
 • Het gebruik van houtkachels is verboden, behalve als dit het belangrijkste middel is om de woning te verwarmen;
 • Gebouwen in de tertiaire sector moeten de temperatuur in hun gebouwen beperken tot 20°C. Dit geldt niet voor particuliere woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, crèches en zwembaden.

 

Actuele situatie en verwachte luchtkwaliteit

Net zoals de voorbije dagen worden ook vandaag in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. De hoogste concentraties worden gemeten in het noorden van het land. De informatiedrempel van 50 µg/m³ PM10 wordt in Vlaanderen sinds maandag overschreden. Vandaag wordt ook de informatiedrempel in het Waalse en Brussels gewest overschreden.

De opstapeling van de luchtvervuiling veroorzaakt door het verkeer, de industrie, gebouwenverwarming en landbouw van de voorbije dagen en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, zullen de fijnstofconcentraties verder doen toenemen.

Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties morgen en overmorgen hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in minstens één van de drie gewesten. Omdat de kans reëel is dat de gemiddelde PM10 concentraties in een gewest twee opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³, worden de gewestelijke smogactieplannen met o.a. snelheidsbeperkingen ​ dus geactiveerd vanaf morgen.

Zaterdag wordt beslist en gecommuncieerd of de alarmfase verlengd of afgeblazen wordt.

Om de meest recente informatie over de concentraties van verontreinigende stoffen te volgen:

 • Raadpleeg de pollumeter, om het uur bijgewerkt, op luchtkwaliteit.brussels;
 • Raadpleeg de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu;
 • De concentraties van fijnstof (PM10 en PM2.5) en van andere vervuilende stoffen worden in real time getoond. Deze worden ieder uur geactualiseerd. IRCEL publiceert ook de fijnstofvoorspellingen voor de dag zelf en de komende dagen. Wenst u deze luchtkwaliteitsnieuwsbrief per e-mail te ontvangen? Schrijf u dan in via de website www.irceline.be;
 • Download de app “Brussels Air” voor de meest recente real time informatie over de luchtkwaliteit in Brussel.

 

Mogelijke gezondheidseffecten en voorzorgsmaatregelen

In functie van de concentraties van de vervuilende stoffen in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteiten, kunnen volgende symptomen worden waargenomen:

 • ademhalingsproblemen en de ontwikkeling van cardiovasculaire problemen;
 • een toename van ziektes aan de luchtwegen (bronchitis, astma en longkanker op lange termijn);
 • frequentere en ernstigere symptomen bij astmatische personen of personen met chronische ademhalingsproblemen.

Voor personen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, namelijk:

 • mensen met ademhalings- en hartproblemen;
 • astmatische personen;
 • oudere personen en heel jonge kinderen;

is het bijzonder raadzaam om geen intensieve en/of aanhoudende fysieke inspanning te leveren (zoals bijvoorbeeld joggen).

Individueel gedrag om vervuiling te beperken

Iedereen kan z’n steentje bijdragen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken.

Beperk het gebruik van de auto:

 • Ga zo veel mogelijk te voet, neem het openbaar vervoer of de fiets;
 • Kies voor thuiswerken;
 • Doe aan carpooling.

Als je absoluut je wagen moet gebruiken:

 • Neem de snelheidsbeperkingen in acht;
 • Hanteer een rustige en anticiperende rijstijl;
 • Laat de motor niet draaien als je stilstaat;
 • Controleer regelmatig de bandenspanning .

Vermindering van het energieverbruik:

 • Zorg voor regelmatig onderhoud van je verwarmingsinstallatie;
 • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 20°C;
 • Vermijd verwarming met hout;
 • Sluit ’s nachts de rolluiken of de gordijnen .

Het Brussels Gewest neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

De afgelopen jaren werden er structurele maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest te verbeteren. Zo was er de verplichting om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor organisaties die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op dezelfde plaats, er werd een restrictief beleid op het aantal parkeerplaatsen in kantoren ​ ingevoerd, er waren de vele maatregelen ter promotie van rationeel energiegebruik (energiepremies, EPB, ...), enz.

De Brusselse Regering heeft ook het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan goedgekeurd. Het voorziet in 130 acties die gebundeld worden in 9 pijlers. De invoering van een lage-emissiezone in het hele Brussels Gewest is een van de maatregelen van dit plan, evenals de uitvoering van de Renovatiestrategie die erop gericht is de milieu-impact van bestaande gebouwen drastisch te verminderen tegen 2050. Een belangrijk doel van deze strategie is het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij isolatiewerkzaamheden.

Vanuit mobiliteitsoogpunt beoogt het gewestelijk plan 'Good Move' meer fietsverkeer, een uitgebreider aanbod van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van leefbare wijken.

 

 

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel