LEZ: een nieuwe afwijkingsaanvraag is mogelijk voor personen met een beperkte mobiliteit in Brussel

LEZ: een nieuwe afwijkingsaanvraag is mogelijk voor personen met een beperkte mobiliteit in Brussel

PERSBERICHT, 3 maart 2021

De Lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evolueert. Personen met een beperkte mobiliteit kunnen voortaan een afwijking aanvragen om zich in Brussel te verplaatsen. Op initiatief van Alain Maron, de minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, heeft de Brusselse regering eind december deze maatregel genomen. De maatregel heeft betrekking op de voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat, of iemand die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (BIM-statuut) en die houder is van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.1

De begunstigden van deze verhoogde tegemoetkoming zijn de personen die een sociaal voordeel of een bepaald statuut genieten, zoals: 

  • het leefloon of gelijkgestelde hulp
  • de inkomensgarantie voor ouderen
  • de tegemoetkoming aan personen met een handicap

Twijfel? De 6-cijferige code op de kleefbriefjes van het ziekenfonds geeft daarover een indicatie. Indien het derde cijfer een 1 is geniet de burger de verhoogde tegemoetkoming.

De aanvragen kunnen worden ingediend via het afwijkingsformulier op de website van de LEZ. Er moet een kopie van de parkeerkaart voor personen met een handicap worden toegevoegd, net als een attest van het ziekenfonds dat bewijst dat de betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De afwijking kan slechts worden aangevraagd voor één voertuig per speciale parkeerkaart.

Mensen die aan deze voorwaarden beantwoorden, zullen ook kunnen rekenen op de terugwerkende kracht van de maatregel tot 1 april 2020.

Het doel van deze maatregel is meer rekening te houden met de specifieke situatie van personen met een beperkte mobiliteit. Die personen hangen af van hun auto om zich te verplaatsen en hun financiële situatie maakt de aankoop van een nieuw voertuig moeilijk. Deze wijziging maakt een coherentie mogelijk met de afwijkingen die zijn voorzien door de Vlaamse LEZ-wetgeving voor personen met een handicap.

Deze afwijking komt bij de bestaande afwijkingen voor voertuigen die specifiek zijn aangepast aan het vervoer van personen met een handicap en voertuigen die zijn uitgerust met een geïntegreerd systeem voor het instappen van een persoon in een rolstoel.

Een andere nieuwigheid is dat afwijkingen worden aangevraagd 5 jaar geldig zijn i.p.v. de 3 jaar voor de aanvragen die tot nu toe zijn ingediend. ​

 

Doelstellingen van de LEZ

De Lage-emissiezone is drie jaar geleden ingevoerd in Brussel. De meest vervuilende voertuigen worden stapsgewijs verboden om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren. Tot vandaag hebben dieselvoertuigen met Euronorm 1, 2 en 3 en benzinevoertuigen met Euronorm 0 en 1 geen toegang meer tot de LEZ.

De volgende verstrenging zal plaatsvinden in 2022 wanneer dieselvoertuigen met Euronorm 4 zullen worden verboden.

Een belangrijke stap aangezien het gaat om de laatste generatie voertuigen zonder roetfilter. Het Gewest ambieert een dieseluitstap tegen 2030 en een benzine-uitstap tegen 2035. Op de website van de LEZ kan iedereen nagaan of zijn of haar voertuig toegang heeft tot de Lage-emissiezone. ​

 

 


1 Besluit van 17/12/2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone, BS 17/12/2020, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/12/17/2020044578/moniteur

 

De invoering van de LEZ is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende administraties en actoren: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica en Brussel Preventie en veiligheid.

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel