Leefmilieu Brussel lanceert MyPermit Leefmilieu

Leefmilieu Brussel lanceert MyPermit Leefmilieu

Een vereenvoudigde en gedigitaliseerde procedure voor de milieuvergunningen

 

PERSBERICHT, 18 oktober 2022

Elk jaar vragen een duizendtal mensen een milieuvergunning aan voor het gebruik van installaties of de exploitatie van een onderneming of een handelszaak in het Brussels Gewest. Die milieuvergunning is immers nodig als een activiteit een of meer ingedeelde inrichtingen omvat die een impact kunnen hebben op het leefmilieu of de buurt. Het kan gaan om professionals zoals slagers, bakkers, garagehouders, droogkuisbedrijven, projectontwikkelaars of supermarktuitbaters, maar ook om particulieren. De procedure werd vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Leefmilieu Brussel lanceert, in samenwerking met het CIBG, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, MyPermit Leefmilieu. Dit project past ook in het Europese herstelplan.

Geen papieren of e-mailprocedures meer, aanvragers kunnen hun aanvraag voor een aantal vergunningen nu rechtstreeks online indienen. Concreet: de aanvrager identificeert zich via itsme of een identiteitskaartlezer en vult zijn aanvraag online in. De dynamische formulieren worden aan elk geval aangepast en een interactieve kaart maakt het mogelijk de betrokken percelen te identificeren om bijvoorbeeld de bodemtoestand of de eventuele bescherming van de site te kennen. De portaalsite geeft aan welke documenten rechtstreeks online kunnen worden geüpload, of het nu gaat om plannen, certificaten, inventarissen of foto's.

Het doel van deze, responsieve en slimme, portaalsite is de ondersteuning van aanvragers te optimaliseren door hen stap voor stap te begeleiden. Dit maakt het in veel gevallen gemakkelijker en sneller om het dossier in te dienen en verbetert dus de controle van de gegevens. De experten van Leefmilieu Brussel hebben zo meer tijd om de betrokken professionelen en burgers te begeleiden.

Sarah-Ann Strack, hoofd van de eenheid Energie en Milieu van de UCLouvain, getuigt na de portaalsite te hebben gebruikt: "MyPermit is niet alleen een administratieve vereenvoudiging, maar ook een doordacht hulpmiddel bij het invullen van een milieuvergunningsaanvraag. Deze tool was een grote hulp om ons dossier aan te vullen met de gegevens of rapporten die specifiek op ons project waren afgestemd. Hij is ook samenwerkingsgericht, aangezien andere betrokkenen rechtstreeks toegang konden hebben tot het dossier om het aan te vullen. En als je de informatie niet meteen hebt, geen probleem, gewoon opslaan en je kan er later op terugkomen. Uiteindelijk verliep onze aanvraag voor de milieuvergunning eenvoudiger en sneller.
Catherine Goormaghtigh, milieudienst van de Colruytgroep: "Deze nieuwe portaalsite vereenvoudigt de aanvragen voor milieuvergunningen. Hij is intuïtief van insteek en maakt het mogelijk alle thema's die het "leefmilieu" vormen (bodem, mobiliteit, gevaarlijke producten, enz.) te structureren. Deze tool biedt zeker een beter zicht op alle informatie die samen een dossier vormt door de analyse thema per thema te maken."

Het project MyPermit Leefmilieu werd opgezet in overleg met Urban dat een eigen platform, MyPermit Urban, heeft ontwikkeld voor het indienen van stedenbouwkundige vergunningen. Eén portaalsite maakt het mogelijk toegang te krijgen tot beide tools voor een grotere gebruiksvriendelijkheid. Mypermit Leefmilieu zal in de loop van de tijd evolueren. Momenteel kunnen de meeste nieuwe aanvragen voor vergunningen die door de Brusselse milieuadministratie worden beheerd, via MyPermit worden ingediend. Er wordt momenteel gewerkt aan de geleidelijke invoering van aanvragen bij gemeentelijke administraties, verlengingen van vergunningen en specifieke aanvragen in verband met asbest of het oppompen van grondwater.

 


Meer info:

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel