Leefmilieu Brussel en Bebat maken winnende innovatieve projecten rond hergebruik batterijen bekend

PERSBERICHT, 13 september 2021

Brussel, 13 september – Leefmilieu Brussel en Bebat hebben de winnaars bekendgemaakt van de allereerste projectoproep die in maart werd gelanceerd aangaande circulaire en innovatieve projecten rond hergebruik van herlaadbare batterijen. Doel van deze oproep is het verlengen van de levensduur van deze batterijen en hen een nieuw leven of een nieuwe toepassing geven en het stimuleren van ​ het hergebruik van hun kostbare materialen. Dit initiatief laat zich kaderen in de circulaire economie waarbij afval als grondstoffen worden gezien. De winnende projecten kunnen rekenen op maximaal30.000 euro.

 

Herlaadbare batterijen een nieuw leven geven

De projecten moeten zich richten op het duurzaam sluiten van de materiaalkringloop van herlaadbare batterijen. “Hergebruik” en “second life of nieuw leven” zijn de sleutelbegrippen van deze projectoproep met als doel de verlenging van de levensduur van herlaadbare batterijen en/of diens componenten – en bijgevolg een lagere ecologische voetafdruk rond het gebruik ervan.

Herlaadbare batterijen zijn alom aanwezig in onze moderne samenleving, denk maar aan de batterij in een elektrische wagen, een smartphone, elektrische fiets of een e-step. Deze batterijen worden doorgaans vervangen van zodra hun capaciteit gedaald is naar 70 tot 80% of wanneer ze defect zijn. Na dit eerste leven kunnen deze batterijen echter nog aan een tweede leven beginnen in allerhande secundaire toepassingen, zoals de opslag van zonne-energie of als thuisbatterij. Het opzet van deze projectoproep was om dergelijke initiatieven in Regio Brussel op de kaart te zetten. Bij de evaluatie werd steeds rekening gehouden met het innovatieve karakter en de onderbouwing van het project. De volgende projecten kwamen als winnaar uit de bus:

Project “Batpack²” - Octave

Met Batpack² wil de Brusselse start-up Octave het bouwen van modulairebatterijen bestemd voor de energieopslag in de industrie en kmo’s (productiebedrijven), scholen-overheden, energie-coöperatieven en in een later stadium particulieren mogelijk maken. Een nieuw softwaresysteem dat momenteel nog in ontwikkeling is, zal toelaten dat batterijmodules afkomstig van verschillende merken en technologieën met elkaar kunnen communiceren en dat hun toestand vanop afstand kan worden gemonitord. Dankzij het nieuwe leven dat door Batpack² voor de batterijen wordt mogelijk gemaakt, kan Octave een belangrijk steentje bijdragen aan de circulaire economie. Dit project ontvangt 30.000 euro.

Maxime Snick, mede-oprichter van Octave: “Bij Octave zijn we bijzonder tevreden met de toewijzing van deze mooie som. Daarnaast verheugt het ons ook dat partners als Leefmilieu Brussel en Bebat duidelijk in ons project geloven. Met deze extra middelen kunnen we een grote stap naar de ontwikkeling van onze Batpack² zetten.”

Project “Batterie mobile” - BILMO 

Start-up BILMO uit Sint-Gillis werkt aan de bouw van laadbakken met een mobiele batterij-eenheid op maat voor zogenaamde ‘cargo-fietsen’ die ingezet kunnen worden voor events, markten, festivals en grote cafés. De batterij wordt samengesteld uit batterijen afkomstig van elektrische fietsen. Een zeer interessant project dat bovendien ook inzet op het ontwikkelen van de korte keten. Dit project ontvangt 30.000 euro.

Pierre Stevens, oprichter van BILMO: “We zijn enorm trots dat onze mobiele batterijen de partners bij Leefmilieu Brussel en Bebat konden bekoren. 30.000 euro is een mooie som om de uitbreiding van BILMO een versnelling hoger schakelen te laten schakelen.”

Project “Sustainer” - SLiBat

Met Sustainer wil start-up SLiBat, gevestigd in Vorst, een prototype van een mobiele werfbatterij met batterijen afkomstig uit hoofdzakelijk elektrische fietsen ontwikkelen. Met dit project wil SLibat waardevolle grondstoffen uitsparen en de bouwsector sensibiliseren om nog meer aan de circulaire economie bij te dragen. Dit project ontvangt 20.000 euro.

Mathieu Depoorter, Manager van SLiBat: “De bouwindustrie is mogelijks een van de grotere werven in onze economie waar circulariteit nog aan belang moet winnen. Dankzij de extra fondsen die we via deze projectoproep mogen aanspreken, kunnen we daar met Sustainer verder werk van maken.”

Naast de 3 winnende projecten worden momenteel nog twee bijkomende projecten geëvalueerd om in aanmerking te komen voor een beperkte ondersteuning.

Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation bij Bebat: “In totaal werden 5 projecten ontvankelijk verklaard waarvan 3 uiteindelijk werden geselecteerd. De 2 overige kandidaten wilden we toch ook een kans geven zich te ontwikkelen en daarom hebben we ook hen een financieel duwtje inde rug gegeven. Alle projecten waren stuk voor stuk origineel en innovatief. We zijn blij dat we via deze weg circulaire innovatie kunnen stimuleren en onze kennis, expertise en technische knowhow kunnen delen met deze jonge ondernemers.”
Frederik Lesseliers, Projectbeheerder van het departement Afval en Grondstoffen bij Leefmilieu Brussel: “De projectoproep vormde een uitnodiging voor ondernemers om zich in de circulaire economie te storten of om verder te gaan op dat pad. Deze verschuiving is noodzakelijk voor onze planeet: het gebruik van het aantal batterijen neemt elk jaar toe en hun ecologische voetafdruk is groot. Daarbij komt dat de grondstoffen schaars zijn en we eveneens ons afval drastisch dienen te verminderen! De geselecteerde projecten dragen hiertoe bij, en zullen naast deze financiële ondersteuning ook begeleiding krijgen op vlak van expertise door medewerkers van Leefmilieu Brussel en Bebat. Zo kunnen bijvoorbeeld methodologieën rond reconditionering van herlaadbare batterijen en best practices uitgewisseld worden. De projectverantwoordelijken krijgen ook de kans om hun netwerk verder uit te bouwen en hun zichtbaarheid te verhogen via onze verschillende communicatiekanalen.”

Met deze financiële ondersteuning willen Leefmilieu Brussel en Bebat projecten ondersteunen die de prille recyclagesector van herlaadbare batterijen de wind in de zeilen geeft. Bovendien sluit deze projectoproep perfect aan bij de strategie van het Brussels Gewest om de circulaire economie te stimuleren. Doel is om over te schakelen van een lineaire economie, waarbij producten worden afgedankt of weggegooid na gebruik, naar een circulaire economie, waarbij ingezet wordt op het delen, repareren, hergebruiken en recycleren van producten. Dit biedt opportuniteiten inzake milieu en grondstoffenbeheer, maar eveneens rond het ontwikkelen van nieuwe sectoren die zorgen voor niet-delokaliseerbare jobs.

 


Meer info:

Joran Lauwers

Joran Lauwers

Consultant, Whyte Corporate Affairs

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Neem contact op met

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels