Leefmilieu Brussel en Bebat lanceren projectoproep om innovatie in hergebruik en second life van herlaadbare batterijen te stimuleren

Leefmilieu Brussel en Bebat lanceren projectoproep om innovatie in hergebruik en second life van herlaadbare batterijen te stimuleren

PERSBERICHT, 1 maart 2021

Leefmilieu Brussel lanceert vandaag in samenwerking met Bebat voor het eerst een projectoproep om circulaire en innovatieve projecten rond hergebruik en second life van gebruikte, herlaadbare batterijen en kostbare materialen te stimuleren en zo de transitie naar een circulaire economie verder aan te moedigen. Geselecteerde projecten kunnen voor maximaal 30.000 euro per project worden gefinancierd. De maximale looptijd van de projecten loopt van maart 2021 tot einde 2022. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 30 april 2021.

Herlaadbare batterijen een tweede leven geven

Herlaadbare batterijen zijn alom aanwezig in onze moderne samenleving, denk maar aan de batterij in een elektrische wagen, een smartphone of een e-step. Deze batterijen worden doorgaans vervangen van zodra hun capaciteit gedaald is naar 70 tot 80% of wanneer ze defect zijn. Na dit eerste leven staat de batterijen echter nog een second life te wachten in allerhande secundaire toepassingen, zoals de opslag van zonne-energie of als thuisbatterij.

Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation bij Bebat, leg uit: “Het hergebruik van batterijen en de ‘second-life’ batterijtoepassingen zijn relatief nieuwe activiteiten, die de laatste jaren tot ontwikkeling komen dankzij een duidelijke groei in grote herlaadbare batterijen in toestellen en voertuigen. Met deze projectoproep willen wij, samen met Leefmilieu Brussel, initiatieven ondersteunen bij het opzetten of verder ontwikkelen van innovatieve projecten die bijdragen aan het duurzaam sluiten van de materiaalkringlopen van batterijen. Op die manier willen we circulaire innovatie stimuleren en kennis, expertise en technische knowhow delen tussen spelers uit de sector, Bebat en Leefmilieu Brussel.”

Knowhow, expertise en 30.000 euro

Leefmilieu Brussel et Bebat willen met deze oproep projecten ondersteunen die de batterijsector zullen versterken. Zo willen beide organisaties nieuwe synergiën creëren, zowel op het vlak van concrete kennis en expertise als tussen sectorgenoten en deelnemers onderling. Leefmilieu Brussel en Bebat zullen de geselecteerde projecten uit deze oproep ondersteuning bieden op verschillende vlakken.

Frederik Lesseliers, Projectbeheerder van het departement Afval bij Leefmilieu Brussel, legt uit: “Dit is een uitnodiging om je in de circulaire economie te storten of om op dat pad verder te gaan zoals steeds meer ondernemers die hierdoor geïnspireerd raken. Deze verschuiving is noodzakelijk voor de planeet: het gebruik van het aantal batterijen neemt elk jaar toe en hun ecologische voetafdruk is groot. Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk en we moeten eveneens ons afval drastisch verminderen. Om hun project te lanceren, krijgen de winnaars een stevige financiële boost. 80% van de projectkosten kan worden gefinancierd, tot een maximum van 30.000 euro per project. De winnaars zullen ook kunnen gebruikmaken van onze expertise dankzij begeleiding door Leefmilieu Brussel en Bebat.  We bieden hun ook de kans om hun netwerk verder uit te bouwen en hun zichtbaarheid te vergroten. Bovendien, en niet in het minst, wordt de toegang tot grondstoffen (afgedankte cellen en batterijen) door Bebat mogelijk gemaakt.”

De projecten moeten zich richten op het duurzaam sluiten van de materiaalkringloop van batterijen. Met andere woorden zijn de sleutelbegrippen voor deze projectoproep dus “hergebruik” en “second life” met als doel de verlenging van de levensduur van herlaadbare batterijen of componenten ervan. De projectoproep is bovendien gericht op projecten die op termijn een return voor zowel de indiener als voor Leefmilieu Brussel/het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Bebat kunnen genereren en dus gebaseerd zijn op een verdienmodel. Dit houdt een economische return in. Het delen van kennis en expertise kan eveneens een economische meerwaarde betekenen.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier.

Joran Lauwers
Joran Lauwers Consultant, Whyte Corporate Affairs

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel