Homegrade en Netwerk Wonen steeds meer bevraagd door Brusselaars

Homegrade en Netwerk Wonen steeds meer bevraagd door Brusselaars

RENOLUTION: de energie- en klimaatcrisissen zetten burgers aan tot renovatie

 

PERSBERICHT, 18 januari 2023

De elektriciteits- en gasrekeningen die de voorbije maanden de pan uit rezen, de klimaatverandering waarover iedereen spreekt en de lancering van RENOLUTION, de Renovatiestrategie voor Brusselse gebouwen met bijhorende nieuwe premies, al deze factoren wekken bij de Brusselaars en Brusselsen een grote interesse voor renovatie. Meer en meer kloppen ze aan bij Homegrade en Netwerk Wonen, twee structuren die in het Brussels Gewest ter beschikking worden gesteld om burgers gratis te adviseren en te ondersteunen. De cijfers spreken voor zich. Homegrade beantwoordde in 2022 meer dan 23.000 aanvragen van particulieren, een stijging van een derde. Het aantal ondersteuningen bij renovatieprojecten steeg met 50% en bereikte in 2022 een recordaantal van 5.500. Netwerk Wonen ondersteunde vorig jaar 2.805 gezinnen, een stijging van 11% tegenover 2021.

De toevloed van aanvragen geeft aan dat de RENOLUTION in het Brussels Gewest goed op gang is gekomen. Deze ontwikkeling is vooral van belang omdat de Brusselse gebouwen oud zijn – een groot deel werd gebouwd vóór 1945 – en dus bijzonder energieverslindend. Volgens schattingen, meldt Leefmilieu Brussel, is één op drie woningen niet geïsoleerd en is meer dan de helft van de directe broeikasgassenuitstoot afkomstig van het energieverbruik van gebouwen. De uitdaging is dus enorm. RENOLUTION streeft naar een gemiddelde energieprestatie van 100 kWh/m2/jaar voor het volledig woningbestand tegen 2050. Dat komt overeen met een EPB-certificaat C+ en betekent concreet dat het huidig energieverbruik van het Brussels gebouwenbestand minstens 3 keer lager wordt.

 

Homegrade en Netwerk Wonen, twee complementaire structuren

Homegrade en Netwerk Wonen bieden gratis ondersteuning aan particulieren, of ze nu eigenaar, mede-eigenaar of huurder zijn, voor een duurzame en kwalitatieve renovatie van hun woning om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat de dienst gratis is, garandeert neutraliteit ten gunste van particulieren. De verstrekte adviezen zijn volledig onafhankelijk van commerciële druk. Deze Brusselse aanpak is uniek.

Terwijl het Homegrade-team gecentraliseerd is op het Queteletplein, is het Netwerk Wonen geïntegreerd in 9 buurtverenigingen die voornamelijk gevestigd zijn in stadsvernieuwingsgebieden: Anderlecht, Brussel, Etterbeek, Elsene, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis en Schaarbeek. Zo vullen het publiek en de aanpak van de twee structuren elkaar aan om renovatie zoveel mogelijk te stimuleren in alle wijken en over het hele grondgebied.

Homegrade beantwoordt proactieve verzoeken van gezinnen die willen renoveren. De technische, administratieve en financiële informatie en ondersteuning wordt verstrekt door 40 adviseurs met verschillende opleidingsachtergronden – vooral architecten maar ook ingenieurs, kunsthistorici … – en met een transversale en globale aanpak. Ze zijn bereikbaar via verschillende kanalen: loket, telefonische permanentie of het contactformulier op de website.

Ook de renovatieadviseurs van Netwerk Wonen zijn beschikbaar via verschillende kanalen, zoals telefonische of fysieke permanentie. Dankzij de lokale verankering van Netwerk Wonen kunnen zij proactief gezinnen aanzetten om de stap naar renovatie te overwegen. Door de steun van buurtverenigingen staat de organisatie dicht bij de bewoners en hun socio-economische realiteit. De geografische en sociale nabijheid maakt renovatie toegankelijker voor kwetsbare groepen. Het Netwerk Wonen heeft dan ook een belangrijke educatieve rol, versterkt door zijn stedelijk netwerk en historische wortels in de wijken waar de verenigingen gevestigd zijn.

 

De beste manier om een renovatie aan te pakken

Mensen die een renovatie overwegen, weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Homegrade en Netwerk Wonen zijn er om Brusselaars en Brusselsen die hun woning willen renoveren te begeleiden. Hier enkele tips om het meeste te halen uit afspraken met een van de twee organisaties:

  • Raadpleeg de website van Homegrade. Ze staat vol informatie en hulpmiddelen voor het groot publiek zoals brochures, webinars en tutorials, zowel over technische aspecten als financiële aspecten, met name premies en kredieten. U vindt er een antwoord op vele vragen.
  • Verzamel zoveel mogelijk informatie: een cruciale stap. Een afspraak is veel effectiever als de betrokkene over de nodige en onmisbare informatie beschikt. Oude plannen, schattingen, onderhoudsrapporten van de stookketel, energie- en waterrekeningen, EPB-certificaat … De adviseur zal al deze elementen analyseren om nauwkeurig advies te geven.
  • Ontdek de bestaande premies op https://renolution.brussels/nl. Er zijn 45 premies voor gebouwen ouder dan 10 jaar beschikbaar voor iedereen. Het premiebudget is voor dit jaar, 2023, verhoogd tot 53 miljoen op initiatief van de minister van Leefmilieu, Alain Maron.
  • De enorme toename van aanvragen kan gevolgen hebben en betekenen dat het langer duurt voordat een specialist u ondersteunt.
  • Kies voor een efficiënte renovatie: denk op lange termijn als u gaat renoveren, en kies van bij het begin voor een duurzame oplossing.

 

 


Meer info:

Marilène De Mol Netwerk Wonen

 

 

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel