Het Woluwepark ondergaat een verjongingskuur ten gunste van de biodiversiteit en de veiligheid van de bezoekers

Het Woluwepark ondergaat een verjongingskuur ten gunste van de biodiversiteit en de veiligheid van de bezoekers

PERSBERICHT, 21 oktober 2020

Leefmilieu Brussel zal eind oktober het startschot geven voor de 3e fase van de regeneratie van de bospartijen van Woluwe. Daarvoor zullen de 3 volgende maanden bomen worden geveld. Deze kap is onontbeerlijk om de veiligheid van de wandelaars, joggers en fietsers te verzekeren en de toekomst van dit beschermde Natura 2000-gebied voor te bereiden. In een tweede fase zullen er heraanplantingen gebeuren.

De werken zullen geconcentreerd zijn in het centrale en zuidelijke deel van het Woluwepark en in de aangrenzende zones. 524 bomen van allerlei afmetingen en verspreid over de bospartijen zullen in de loop van deze fase worden geveld, op basis van de 2 vergunningen die op 26 maart en 21 september door Urban.brussels werden uitgereikt.

Deze kap is noodzakelijk, gelet op de gezondheidstoestand van de bomen. Het gaat grotendeels om zieke bomen, in slechte staat, die een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers van het park. Het gaat ook om uitdunning om de dichtheid aan bomen in bepaalde zones van het park te verminderen. De huidige, te hoge densiteit veroorzaakt meerdere problemen: de lichtminnende soorten (eik, grove den,...) die worden geconfronteerd met een zeer grote concurrentie van andere bomen verdwijnen, de algemene gezondheidstoestand van de bospartijen gaat achteruit en de natuurlijke regeneratie van de soorten is onmogelijk. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 maanden duren. 

De fytosanitaire kap en uitdunning liggen in de lijn van de uitvoering van het beheerplan van de bospartijen in het park dat in 2015 werd opgesteld. Ze volgen op 2 andere kapfases in 2019 en begin 2020, waarbij 400 bomen werden geveld in de oostelijke en noordelijke zones van het park. Deze groene ruimte telt meer dan 10.000 bomen. Het doel is het park te beveiligen voor de bezoekers, de gezondheidstoestand van de bomen te verbeteren, de geleidelijke natuurlijke regeneratie van de bospartijen te bevorderen, nieuwe bosranden te creëren met het oog op de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van deze beschermde site te vrijwaren. 

En daarna?

In 2021 en 2022 zullen 2036 jonge bomen en struiken worden geplant in en rond de bospartijen. Zo zullen getrapte bosranden ten gunste van de biodiversiteit ontstaan. In de open ruimten zullen ook 20 sierbomen worden geplant.

De impact op de omwonenden

De interventies zullen voornamelijk in de bospartijen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de bezoekers zoveel mogelijk van het park kunnen blijven profiteren. Bepaalde wegen kunnen echter tijdelijk worden afgesloten. De parkwachters zullen het publiek dan naar andere wegen afleiden. Op 3 oktober werd een informatievergadering georganiseerd om het grote publiek te informeren.

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel