Het systeem van de groenestroomcertificaten

Het systeem van de groenestroomcertificaten

Evolueert mee met de tijd: nieuwe categorieën en vermenigvuldigingscoëfficiënten in Brussel

PERSBERICHT, 12 januari 2021

Sinds deze maand zijn de categorieën voor de installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen verfijnd en zijn nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten van toepassing voor de groenestroomcertificaten in het Brussels Gewest. Als gevolg van de aanbevelingen van Brugel, de Brusselse energieregulator, en overeenkomstig het besluit van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit werden deze coëfficiënten herzien, rekening houdend met een berekeningsformule conform de reële rendabiliteit. Die wijziging beoogt in eerste instantie de stabiliteit van het systeem van de groenestroomcertificaten te verzekeren door elk risico op een financiële zeepbel te beperken. 

De tekst, die op 17 september jl. door de Brussels regering werd goedgekeurd, wijzigt het besluit van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. Die tekst werd aangevuld door het ministerieel besluit van 22 september 2020. Die aanpassing was nodig door de daling van de prijs van de panelen en de waargenomen reële productiviteit van de fotovoltaïsche zonnepanelen, maar ook door de stijging van de prijzen van de groenestroomcertificaten en de elektriciteit.

De nieuwe coëfficiënten worden deze maand van kracht. Gezien de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan voor de sector heeft de Brusselse regering in april 2020 op initiatief van de Brusselse minister van Energie Alain Maron besloten de vorige steunregeling voor fotovoltaïsche energie te behouden tot eind 2020 en dus de inwerkingtreding van de nieuwe coëfficiënten met zes maanden uit te stellen.

Concreet werd het toekenningspercentage van de groenestroomcertificaten verlaagd met 20% tot 46%, afhankelijk van de vermogenscategorie van de installatie. Er bestaan voortaan 5 categorieën tegenover 2 vroeger. Het gaat om installaties waarvan het vermogen:

  • lager of gelijk is aan 5 kWp;
  • hoger is dan 5 kWp en lager of gelijk is aan 36 kWp; 
  • hoger is dan 36 kWp en lager of gelijk is aan 100 kWp; 
  • hoger is dan 100 kWp en lager of gelijk is aan 250 kWp;
  • hoger is dan 250 kWp.  

De maatregel is enkel van toepassing op de nieuwe installaties.  Ze heeft dus geen terugwerkende kracht.

Het ondersteuningssysteem blijft aantrekkelijk voor de Brusselaars

De aanpassing verzekert een return on investment van 7 jaar, zoals voorzien in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015. Dankzij de groenestroomcertificaten krijgt de burger meer geld terug dan de investering  voor de panelen, vooral omdat zijn elektriciteitsfactuur drastisch daalt.

Steeds meer woningen kunnen vandaag worden uitgerust. De panelen kunnen worden geïnstalleerd op de meeste daken, zelfs platte daken of glazen daken, en zijn compatibel met groendaken. Een stedenbouwkundige vergunning voor de installatie is meestal niet nodig en het kadastraal inkomen blijft ongewijzigd.

De zonnekaart van Leefmilieu Brussel maakt het mogelijk het zonnepotentieel van elk dak te ontdekken. Voor de grote installaties zijn diverse berekeningstools beschikbaar in de Gids Duurzame Gebouwen. Er is ook de Brusselse Groene Lening die burgers zonder startkapitaal helpt.

 

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel