Het systeem van de groenestroomcertificaten

Evolueert mee met de tijd: nieuwe categorieën en vermenigvuldigingscoëfficiënten in Brussel

PERSBERICHT, 12 januari 2021

Sinds deze maand zijn de categorieën voor de installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen verfijnd en zijn nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten van toepassing voor de groenestroomcertificaten in het Brussels Gewest. Als gevolg van de aanbevelingen van Brugel, de Brusselse energieregulator, en overeenkomstig het besluit van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit werden deze coëfficiënten herzien, rekening houdend met een berekeningsformule conform de reële rendabiliteit. Die wijziging beoogt in eerste instantie de stabiliteit van het systeem van de groenestroomcertificaten te verzekeren door elk risico op een financiële zeepbel te beperken. 

De tekst, die op 17 september jl. door de Brussels regering werd goedgekeurd, wijzigt het besluit van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. Die tekst werd aangevuld door het ministerieel besluit van 22 september 2020. Die aanpassing was nodig door de daling van de prijs van de panelen en de waargenomen reële productiviteit van de fotovoltaïsche zonnepanelen, maar ook door de stijging van de prijzen van de groenestroomcertificaten en de elektriciteit.

De nieuwe coëfficiënten worden deze maand van kracht. Gezien de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan voor de sector heeft de Brusselse regering in april 2020 op initiatief van de Brusselse minister van Energie Alain Maron besloten de vorige steunregeling voor fotovoltaïsche energie te behouden tot eind 2020 en dus de inwerkingtreding van de nieuwe coëfficiënten met zes maanden uit te stellen.

Concreet werd het toekenningspercentage van de groenestroomcertificaten verlaagd met 20% tot 46%, afhankelijk van de vermogenscategorie van de installatie. Er bestaan voortaan 5 categorieën tegenover 2 vroeger. Het gaat om installaties waarvan het vermogen:

  • lager of gelijk is aan 5 kWp;
  • hoger is dan 5 kWp en lager of gelijk is aan 36 kWp; 
  • hoger is dan 36 kWp en lager of gelijk is aan 100 kWp; 
  • hoger is dan 100 kWp en lager of gelijk is aan 250 kWp;
  • hoger is dan 250 kWp. ​ 

De maatregel is enkel van toepassing op de nieuwe installaties. ​ Ze heeft dus geen terugwerkende kracht.

Het ondersteuningssysteem blijft aantrekkelijk voor de Brusselaars

De aanpassing verzekert een return on investment van 7 jaar, zoals voorzien in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015. Dankzij de groenestroomcertificaten krijgt de burger meer geld terug dan de investering ​ voor de panelen, vooral omdat zijn elektriciteitsfactuur drastisch daalt.

Steeds meer woningen kunnen vandaag worden uitgerust. De panelen kunnen worden geïnstalleerd op de meeste daken, zelfs platte daken of glazen daken, en zijn compatibel met groendaken. Een stedenbouwkundige vergunning voor de installatie is meestal niet nodig en het kadastraal inkomen blijft ongewijzigd.

De zonnekaart van Leefmilieu Brussel maakt het mogelijk het zonnepotentieel van elk dak te ontdekken. Voor de grote installaties zijn diverse berekeningstools beschikbaar in de Gids Duurzame Gebouwen. Er is ook de Brusselse Groene Lening die burgers zonder startkapitaal helpt.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Neem contact op met

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels