Het energiepack, een initiatief rond energiecoaching dat hoge toppen scheert

Het energiepack, een initiatief rond energiecoaching dat hoge toppen scheert

PERSBERICHT, 9 november 2020

Eeerste veelbelovende resultaten voor het EnergiePack, dat dit jaar zijn tweede verjaardag vierde. Volgens cijfers van Leefmilieu Brussel hebben meer dan 400 kleine en middelgrote ondernemingen, handelszaken en organisaties in de social-profitsector gebruikgemaakt van deze professionele diagnosetool om energiebesparingen te verwezenlijken in hun gebouw. Van deze kosteloze dienst kunnen organisaties met maximaal 250 voltijdse equivalenten gebruik maken. De coördinatie is in handen van Leefmilieu Brussel, op het terrein gebeurt het werk door de koepels Bruxeo, Comeos en UCM. 

Naast een diagnose en advies op maat kunnen de organisaties een financiële impuls verkrijgen via de investeringssteun van het EnergiePack. Die steun, tot 15.000 euro per jaar, kan bovenop de energiepremies worden gegeven. De top 3 van de aanvragen heeft betrekking op verlichtingswerken, energiemonitoring of de vervanging van airco- of koelcelsystemen. Daarmee kan tot 40 % van de kosten voor energiebesparende maatregelen gedekt worden.

Als de adviezen worden uitgevoerd, dan brengt dat heel wat op. In sommige gevallen kunnen organisaties hun energiefactuur halveren. Op gewestelijke schaal betekent dat een besparing van 10,8 Gigawattuur aan 2 primair energieverbruik. De doelstelling van het Pack is 15,2 GWH besparen tegen eind 2021. We zijn dus op de goede weg. Deze inspanning is essentieel om de energie-impact van gebouwen te verminderen! Met een aandeel van 35 % is de tertiaire sector op de residentiële sector na de grootste energieverbruiker in het Brussels Gewest. 

Perfect afgestemd op het Brussels economisch weefsel

Het EnergiePack is bestemd voor kmo's, zko's, handelszaken, vrije beroepen en organisaties in de socialprofitsector en wekt belangstelling bij tal van organisaties, van zeer kleine met minder dan 3 voltijdse equivalenten tot grotere met 50 VTE's of meer. Het initiatief is geschikt voor kleine gebouwen, ook al is 2/3 van de energiediagnoses gerealiseerd voor gebouwen van meer dan 500 m2 . Het EnergiePack wekt ook de belangstelling van heel wat eigenaars, die twee op de drie aanvragen indienen. Gezondheid/maatschappelijk welzijn, handelszaken en diensten zijn overigens de drie sterkst vertegenwoordigde sectoren in de diagnoseaanvragen.

Inspirerende getuigenissen

Sébastien François, Logistics & Operations Manager van het Brussels Beer Project:

"In de zomer warm en zelfs heet. In de winter koud. Zo was het in onze kantoren, onder dat glazen dak met oude ramen en enkele beglazing. Om de glaspartij te renoveren kregen we een premie van Leefmilieu Brussel. UCM heeft ons geholpen om ons dossier op te maken. Dankzij de renovatie hebben we ons verbruik met 30 % verminderd. Op een deel van het dak van het gebouw lagen wel zonnepanelen, maar die waren niet functioneel. We hebben geïnvesteerd om één onderdeel te vervangen. Dat heeft ons in totaal 900 euro gekost en levert nu een besparing van 2.400 kWh per jaar op. Door gebruik te maken van dit EnergiePack kunnen we cijfers plakken op zinvolle investeringen, beslissingen nemen en de prioriteiten voor ons bedrijf evalueren."

Marie Sadzot, directrice van Facere, een dag- en verblijfscentrum voor zwaar gehandicapte volwassenen in Anderlecht:

"Om het energieverbruik van Facere te verminderen op een ecologisch verantwoorde en budgettair aanvaardbare manier, hebben we een "Ecoteam" in het leven geroepen. Een van de opdrachten van dat team was het personeel van de vzw sensibiliseren voor energiebesparing, zeker omdat uit de cijfers van de Quick Scan die dankzij Bruxeo werd uitgevoerd, bleek dat de toestand slechter was dan verwacht. Door investering in ledverlichting in de refter, opschorting van het gebruik van het zwembad, dat het gasverbruik met 30 % deed toenemen, en isolatie van het dak speelden we beter in op de milieu-uitdagingen van morgen."

Jens Crabbé Du Mok Café in Brussel :

"Ik heb een energieanalyse aangevraagd omdat ik maar al te goed besefte dat er werk aan de winkel was. Dus heb ik een beroep gedaan op Comeos en dat leverde verrassingen op. "Ik dacht dat onze aardgasbrander aan vervanging toe was, maar dat bleek niet zo. Maar door over te schakelen op led-verlichting konden we wél flink besparen."

Groot potentieel

Hoewel het momenteel nog te vroeg is voor een nauwkeurige monitoring omdat veel investeringen nog lopen, soms met vertraging door de gezondheidscrisis, is het energiebesparingspotentieel aanzienlijk.

Annick Schwaiger, verantwoordelijke van het EnergiePack bij Leefmilieu Brussel:

"De verrichte energiediagnoses brengen een overduidelijk verbeteringspotentieel aan het licht qua verwarming, ventilatie en airconditioning, en ook qua isolatie en verlichting. Als de organisaties de aanbevolen maatregelen implementeren, kunnen sommige aanzienlijk besparen: tot 50 % op hun verbruik voor verlichting en 30 % tot 35 % op hun energieverbruik door beter te isoleren. Alleen al door bepaalde dingen anders te gaan doen kunnen ze trouwens 10 % op hun verbruik besparen. Gewoon de gevraagde temperatuur met 1 graad verlagen, de verwarming en de luchtkoeling beter regelen of ijs verwijderen uit koelkasten en koelruimtes. Organisaties die er nog niet mee begonnen zijn, nodigen we dan ook uit om gebruik te maken van het EnergiePack."

De komende maanden ondergaat het initiatief een grondige evaluatie om het zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de Brusselse organisaties. Het EnergiePack past perfect in onze Renovatiestrategie.

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel