Geboorte van een ecologische deelboerderij in Brussel

Geboorte van een ecologische deelboerderij in Brussel

Een nieuw puzzelstukje in de Good Food-voedingsstrategie

 

Persbericht, 23 augustus 2022

U kent het concept van de shared desks, maar misschien minder dat van gedeelde boerderijen? Deze week gaf Leefmilieu Brussel het startschot voor de renovatie van de Ketelhoeve in Neerpede, een site die zal worden gewijd aan de lokale boeren. Het is een van de recentste realisaties van het proefproject BoerenBruxselPaysans, met de steun van het EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De werkzaamheden om de site van 4.900 m² in een nieuw kleedje te steken, zullen 18 maanden in beslag nemen.

De bestaande boerderij en de aanpalende woning worden verbouwd tot een collectieve infrastructuur, bestemd voor professionele producenten maar ook voor het grote publiek. De site zal bestaan uit een verpakkingsruimte en een ruimte voor de verwerking van fruit en groenten die kunnen worden gehuurd door mensen uit het vak, een moestuin en boomgaard voor demonstraties, een ruimte waar kleine gerechten genuttigd kunnen worden, en een agora in open lucht die toegankelijk is voor het publiek. Er zullen regelmatig markten en animatieactiviteiten worden georganiseerd. Naast de productie en verwerking van lokale producten wil de Ketelhoeve immers ook het grote publiek bewust maken van duurzame voeding, lokale en biologische productie, en korte ketens; allemaal thema’s die ook centraal staan in de Good Food-strategie. Een conciërgewoning, een polyvalente zaal, een kippenhok, een kiosk en opslagruimten maken het geheel compleet.

De site zal gedurende tien jaar worden uitgebaat door het collectief La ferme du Chaudron dat bestaat uit de vzw’s Le champ du Chaudron, DoucheFLUX, Happy Farm en Les Gastrosophes.

De Ketelhoeve biedt een productie- en verwerkingsmodel dat bedoeld is om de veerkracht van het Brusselse voedselsysteem te vergroten. De lokale voedselproductie- en consumptie zullen worden ondersteund door de producenten een kwaliteitsinfrastuctuur aan te bieden en de toegang tot Good Food in het Brusselse Gewest zal worden vergemakkelijkt (bereid met verse, seizoensgebonden, bij voorkeur biologische en zo veel mogelijk lokale ingrediënten). Het project richt zich in het bijzonder op de Anderlechtenaren, en vooral de meest kwetsbaren onder hen. Dit omvangrijke project wil ook de sociale cohesie versterken door ontmoetingen en de socio-professionele integratie te bevorderen.

Het kostenplaatje van de werkzaamheden is berekend op 3.049.958 euro, waarvan 1.613.060 gesubsidieerd wordt door het EFRO, en de rest door Leefmilieu Brussel.

 

Een duurzaam voorbeeldproject

Het project, ontworpen door de architecten 51N4E en de landschapsarchitecten Plant en Houtgoed en gerealiseerd door de firma SOCATRA, legt in het bijzonder denadruk op het voorbeeldkarakter van het project. Alles wat op de site kan worden behouden, zal ook worden behouden. Zo blijven de meeste gebouwen bewaard. Enkel de beschadigde delen zullen worden afgebroken. Daarnaast zullen drie paviljoenen in houtskelet worden gebouwd. De bestaande bakstenen en dakpannen die zullen worden weggehaald, zullen worden hergebruikt voor de vloer en het dak. Andere elementen blijven behouden en worden voor dit project of elders hergebruikt. Doorgaans werd bij de keuze van de materialen rekening gehouden met de impact ervan op het milieu.

Bovendien wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een rationeel waterbeheer. Het is de bedoeling dat in de openbare toiletten wormcompostering wordt toegepast, waardoor er minder behoefte is aan het blauwe goud. In diezelfde optiek zal in de grond een tank van 40m³ worden ingebouwd om regenwater te recupereren. Dat water dient met name om de boomgaard en de moestuin te irrigeren en bij een overschot ook het Ketelveld ernaast.

Op de daken zullen zonnepanelen worden geplaatst om een deel van de nodige elektriciteit op te wekken. Tot slot zal het gebouw worden ontworpen om de ontwikkeling van de lokale fauna te bevorderen, met name door de plaatsing van ingebouwde nestkastjes.

 

Kappen om beter te herplanten

Voor het project zullen 20 kleine en middelgrote bomen moeten worden gekapt. Daarna zullen 49 loof- en fruitbomen worden aangeplant, evenals hagen en vaste planten.

 

 

U kunt afbeeldingen van het project downloaden door op deze link te klikken. Opgelet: deze afbeeldingen moeten vergezeld zijn van hun auteursrecht ©51N4E.

 


 

 

 

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel