Een oproep aan de burgers om het waterbeheer in Brussel te verbeteren

PERSBERICHT, 17 november 2020 

Leefmilieu Brussel nodigt de burgers uit om hun ideeën over de verbetering van het waterbeleid in Brussel te delen. De ideale gelegenheid om te (her)ontdekken welke plaats deze waardevolle hulpbron in onze levens inneemt en om iedereen te betrekken bij de opstelling van het 3e Waterbeheerplan dat zal worden uitgerold van 2022 tot 2027. Deze burgerontmoetingen zijn toegankelijk voor iedereen en zullen het openbaar onderzoek voorafgaan. 

Het Brussels hydrografisch netwerk staat voor 182 hectare blauw goud (ofwel ongeveer 1 % van het grondgebied van het Gewest), waaronder 43 ha waterpartijen. Bovendien bedraagt het dagelijkse waterverbruik 96 liter per Brusselaar1. Welke plaats neemt het water in in ons dagelijks leven, in onze voeding of vrije tijd? Hoe kunnen we de kwaliteit ervan bewaren? Wat kan er worden verbeterd zodat iedereen er gebruik van kan maken? Allemaal vragen die zullen worden aangekaart tijdens de burgerontmoetingen om iedereen uit te nodigen ideeën voor te stellen om het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

De uitdagingen van het water in de stad

De voorbije jaren kwamen er voor het waterbeheer een aantal inrichtingen om de plaats ervan in het Brusselse landschap te valoriseren, om het kwalitatieve en kwantitatieve beheer ervan te verbeteren of om het oppervlakte- en ondergrondse water te beschermen. Vandaag moet het waterbeheer, door de toenemende gevolgen van de klimaatveranderingen, het mogelijk maken het hoofd te bieden aan risico’s op overstroming, droogte of extreme gebeurtenissen. Het gaat erom de acties voort te zetten om het watergebruik te rationaliseren, de kwaliteit en prestaties van de drinkwatervoorziening te garanderen en het rioolnet te optimaliseren zonder buitensporige kosten te maken. De uitdagingen zijn talrijk en hebben rechtstreeks betrekking op het dagelijkse leven van de burgers.

De stem van de Brusselaars

Burgerparticipatie is van essentieel belang om aan de behoeften van de Brusselaars te beantwoorden, om hun dagelijkse leven te verbeteren en, waarom niet, innovatieve ideeën uit te voeren. De burgerontmoetingen zullen in het bijzonder een gelegenheid vormen om problemen van overstromingen en droogte, de kwestie van de vergroening van de stad, de kostprijs van het water of de wens om zwemzones in open lucht te creëren aan te kaarten.

Het gaat erom iedereen te responsabiliseren: de burgers, maar ook de gewestelijke en gemeentelijke overheden en de professionelen uit de sector. Iedereen kan bijdragen aan de opstelling van het Waterbeheerplan om er een concrete tool van te maken ten dienste van de Brusselaars.

De eerste burgerontmoeting zal online plaatsvinden op donderdag 26 november van 18u tot 21u. Ze zal worden geleid door ervaren facilitatoren die methodes zullen voorstellen die de collectieve intelligentie bevorderen (zelfs vanop afstand!). Gelet op de gezondheidssituatie worden de Brusselaars die willen deelnemen gevraagd om zich vóór 23 november via dit formulier in te schrijven. Andere ontmoetingen zullen begin 2021 worden gepland (agenda volgt).

 

Meer info? Bekijk dit filmpje

 


1Een stabiel verbruik de jongste jaren, na een daling van 11 % tussen 2005 en 2012. Een daling die kan worden verklaard door het gebruik van waterbesparende uitrustingen en de sensibilisering van de gezinnen voor een optimaler gebruik (Het milieu: stand van zaken 2020). 


 

 

Datum van de update: 18/12/2020

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Contact

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels