Denk in 2022 meer dan ooit aan fotovoltaïsche energie!

Denk in 2022 meer dan ooit aan fotovoltaïsche energie!

Het Brussels Gewest verhoogt de steun voor de installatie van zonnepanelen

PERSBERICHT, 20 january 2022

Door het thuiswerk en de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden zien veel Brusselaars hun energiefactuur stijgen. Fotovoltaïsche panelen zijn dus bijzonder interessant, temeer daar het Brussels Gewest onlangs zijn steun voor de installatie ervan heeft verhoogd om een return on investment van 7 jaar te garanderen. Leefmilieu Brussel herinnert eraan dat investeren in zonnepanelen geld bespaart en het leefmilieu beschermt.

Sinds deze maand is de steun voor de installatie van fotovoltaïsche panelen in het Brussels Gewest verhoogd. Op voorstel van de energieregulator BRUGEL heeft de minister van Leefmilieu en Energie Alain Maron een besluit uitgevaardigd tot herziening van de vermenigvuldigingscoëfficiënten. Concreet zullen deze in 2022 met bijna 10% toenemen. Hierdoor kunnen investeerders profiteren van meer groenestroomcertificaten per megawattuur (MWh) voor zonnepanelen die vanaf 1 januari 2022 worden geïnstalleerd.

Het toekenningspercentage van groenestroomcertificaten varieert nu van 4% tot 15%, afhankelijk van de vermogenscategorie van de installatie. Bijvoorbeeld fotovoltaïsche installaties met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 5 kilowattpiek (kWp) en in 2022 in bedrijf gesteld hebben ​ recht op 2,7 groenestroomcertificaten (GSC)/geproduceerd MWh. Denk eraan dat elke investeerder recht heeft op groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar na de installatie van de zonnepanelen. De nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten gelden alleen voor nieuwe installaties.

Story image
Story image

Tegelijkertijd heeft de Brusselse regering in december 2021 een speciale steunregeling ingevoerd voor in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche energie (BIPV). Dankzij recente innovaties nemen fotovoltaïsche zonnepanelen verschillende vormen aan om te worden geïntegreerd in alle daken, maar ook in gevels, op luifels of balustrades. Door de BIPV financieel te ondersteunen, wil het Brussels Gewest innovatie in de sector bevorderen om het potentieel aan zonne-energie te benutten en tegelijk de stedenbouwkundige en architecturale integratie ervan te verzekeren.

Andere belangrijke wijzigingen: eigenaars van fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen voortaan de overtollige energie die op het net wordt gebracht, verkopen aan een van de leveranciers die op de Brusselse markt aanwezig zijn. Deze laatsten zullen vanaf 2022 meer groenestroomcertificaten moeten kopen.

Deze maatregelen zijn een reactie op de prijsstijging van zonnepanelen in 2021 en het einde van de gedeeltelijke compensatie sinds afgelopen november. Zij zorgen voor de rentabiliteit en de stabiliteit van het systeem, dat nog steeds een return on investment van 7 jaar garandeert. De installatie van zonnepanelen blijft dus een rendabele investering voor de Brusselaars. Het vermindert hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en beschermt hen tegen de volatiliteit van de energieprijzen. Door meer steun te verlenen aan fotovoltaïsche energie wil het Brussels Gewest de energietransitie in de hoofdstad versnellen en zo de klimaatveranderingen tegengaan.

Zin om mee te doen ?

De jongste jaren hebben steeds meer Brusselaars besloten in te zetten op de zon, een gratis en onuitputtelijke natuurlijke hulpbron. In 2020 telde de hoofdstad 10.000 fotovoltaïsche installaties tegenover 3.800 in 2017.

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor burgers die willen investeren in duurzame energie. De zonnekaart van Leefmilieu Brussel geeft hen een idee van het potentieel van hun dak. ​ Zij kunnen ook gebruik maken van gratis deskundig advies. Homegrade begeleidt particulieren stap voor stap,de Facilitator Duurzame gebouwen ondersteunt professionals in de bouwsector of mede-eigenaars en ten slotte ondersteunen de actoren van het EnergiePack kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast begeleidt een nieuwe facilitatordienst van ‘energiegemeenschappen’ degenen die willen beginnen met het delen van lokale energie.

Een stedenbouwkundige vergunning is in het algemeen niet nodig voor de installatie van zonnepanelen en het kadastraal inkomen blijft onveranderd. ​ Ten slotte herinneren we eraan dat de Groene lening onder bepaalde voorwaarden een financiering van 0% tot 2% biedt voor werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie in woningen.

 

1 Besluit van de Brusselse Regering betreffende de regeling van het stelsel van groene stroom certificaten


Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel