De Serres van Stuivenberg kregen een nieuw jasje en het Sobieskipark vond zijn authenticiteit terug

De Serres van Stuivenberg kregen een nieuw jasje en het Sobieskipark vond zijn authenticiteit terug

Leefmilieu Brussel brengt de parels van de Parken van Laken weer tot leven

PERSBERICHT, 8 september 2023

De Serres van Stuivenberg en het Sobieskipark, die integraal deel uitmaken van de Koninklijke Parken en Tuinen van Laken, werden in hun oude glorie hersteld dankzij de nauwgezette restauratiewerken van Leefmilieu Brussel. De inhuldiging van deze emblematische plekken vond deze morgen plaats in aanwezigheid van minister van Leefmilieu Alain Maron. Het project nam 29 maanden in beslag. Voortaan kan het grote publiek kennismaken met deze opnieuw met elkaar verbonden sites.

De Serres van Stuivenberg

Bijna 1000 m² van de serres werden gerestaureerd om de site nieuw leven in te blazen. De serres werden op het einde van de 19e eeuw gebouwd door architect Henri Maquet, op vraag van Leopold II. Aanvankelijk werden ze gebruikt om bloemen en planten te kweken voor het Koninklijk Domein en later voor de Brusselse parken, maar door een gebrek aan financiële middelen werden ze decennialang verwaarloosd.
​Het grootste deel van de 970 m² aan gerenoveerde serres, meer dan 800 m², zijn precies zo herbouwd als vroeger: de centrale galerij, die tegen de muur van de Tuinen van de Bloemist aanligt, de oranjerie, 3 kleine serres en het Medori-gebouw, dat oorspronkelijk bedoeld was om de tuiniers van de koning te huisvesten. Dat laatste gebouw herbergt nu een klein kantoor, toiletten en een keuken. Vloeren, lage muurtjes, blauwe steen en origineel ijzerwerk werden opnieuw geschuurd en geschilderd, en dus bewaard. Vooraan werden 6 half-ondergrondse serres gerenoveerd in hedendaagse stijl met gebruik van roestvrij staal. Er werd rekening gehouden met de veerkracht van het terrein dankzij geïntegreerd regenwaterbeheer. Oude kelders werden omgebouwd tot regenputten. Op deze manier kan 475 m³ regenwater worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt voor de besproeiing van het terrein.

 

De site zal 100 jaar tuinbouwgeschiedenis doen herleven. Leefmilieu Brussel wil immers samenwerken met een vzw die actief is in de stadslandbouw. De exploitant zal er vooral educatieve activiteiten ontwikkelen voor het grote publiek. Op een plein in het hart van de serres zullen verschillende evenementen plaatsvinden (bv. kleine markten, lessen over tuinieren ...). De projectoproep voor de exploitatie van de serres loopt momenteel en de activiteiten zouden in 2024 moeten beginnen. ​ ​

Om de serres, de stad en haar bewoners weer met elkaar te verbinden, kwamen er twee nieuwe ingangen. De serres worden via volledig gerenoveerde trappen verbonden met de Tuinen van de Bloemist en er werd een ingang gecreëerd vanaf de Sint-Albaansbergstraat. ​ De totale kosten van het project bedragen ongeveer 5.273.000 euro, inclusief btw.

Het Sobieskipark

In het Sobieskipark, ooit de koninklijke boomgaard van Laken, staat het blauwe goud in de schijnwerpers. Leefmilieu Brussel heeft de Heizelbeek, een beekje dat ontspringt op het Koninklijk Domein, opnieuw opengelegd over een lengte van ongeveer 90 meter. De beek ontspringt in de aangrenzende Koloniale Tuin, loopt onder de brug van de Witte-Acacialaan door en komt dan weer uit in het Sobieskipark om daar uit te monden in de vijver.

Ook de vijver werd heringericht. Deze waterpartij van ongeveer 3.000 m² werd geledigd en geruimd, de oevers werden ontdaan van beton en gerenatureerd. Er werd ook meer ruimte gemaakt voor vegetatie en de bescherming van de biodiversiteit. Verder werd er een onderwatereiland aangelegd en werden er vegetatiezakken aangebracht. Die bieden een toevluchtsoord voor waterdieren en -planten. Bij de ingang van het park werd ook een drinkfontein geïnstalleerd.

Terwijl het project oorspronkelijk gericht was op de aanwezigheid van water in dit gebied, kreeg het Sobieskipark ook zijn vroegere bochtige vormen terug. Leefmilieu Brussel vond de plannen van de oorspronkelijke paden van landschapsarchitect Jules Buyssens terug en gebruikte ze om het park opnieuw in te richten. De paden zijn minder breed geworden, zodat er meer ruimte overblijft voor vegetatie. Ook het gebruik van halfdoorlatende verharding en de aanleg van wadi’s draagt bij tot het geïntegreerd regenwaterbeheer. Al deze werkzaamheden kostten in totaal 1.387.290 euro, inclusief btw.


Meer info:

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel
Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel