De renovatie van de overheidsgebouwen is in gang gezet

De renovatie van de overheidsgebouwen is in gang gezet

Leefmilieu Brussel kent RenoClick-premie toe aan 5 projecten

 

PERSBERICHT, 21 december 2022

De renovatie van gebouwen is een van de grote uitdagingen die het Brussels Gewest moet aangaan om bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Zijn gebouwen, die voornamelijk vóór de jaren ‘60 zijn gebouwd, zijn verantwoordelijk voor 54% van de broeikasgasemissies.Daarom heeft het Gewest Renolution opgezet, de renovatiestrategie voor Brusselse gebouwen, met inbegrip van RenoClick, een specifiek programma voor overheden. Met de steun van Leefmilieu Brussel en Sibelga biedt het begeleiding op maat en een premie die wordt ondersteund door het herstelplan NextGenerationEU. Het doel van deze regeling is overheidsinstanties te ondersteunen die een voorbeeldfunctie hebben. Volgens het Lucht-, Klimaat- en Energieplan moet het bestand van 2500 gebouwen (exclusief woningen) uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn.

Dankzij de RenoClick-premie van Leefmilieu Brussel worden grootschalige en duurzame renovaties uitgevoerd. In 2022 wordt 4 miljoen euro toegekend aan 5 projecten die streven naar koolstofneutraliteit en nulenergie. Het gaat om een oppervlakte van 23.000 m². ​ De projecten zijn:

  • ‘Bockstael’ van het OCMW van de Stad Brussel: 575.372 euro
  • ‘Danse’ van de gemeente Ukkel: 712.159 euro
  • ‘Ecuyer’ van de stad Brussel: 1.231.275 euro
  • ‘Intendant’ van de gemeente Molenbeek dat 962.945 euro zal ontvangen
  • ‘Rogier’ van de gemeente Schaarbeek: ​ 250.089 euro.

 

Deze globale renovatieprojecten omvatten een hele reeks van werken. Die variëren van dak- en muurisolatie, tot de vervanging van ramen, de installatie van fotovoltaïsche panelen, warmtepompen en regenwatercollectoren, met aandacht voor circulariteit, duurzaamheid van materialen, biodiversiteit, waterbeheer en mobiliteit. De werkzaamheden zullen worden uitgespreid van medio 2023 tot eind 2025.

Benoît Spies, verantwoordelijk voor RenoClick bij Leefmilieu Brussel: "De projecten zijn ambitieus en zullen het verbruik van deze gebouwen drastisch verminderen. In sommige gevallen kan de energie- en waterfactuur met 60% worden verlaagd. Dit bespaart geld en vermindert tegelijkertijd hun uitstoot van broeikasgassen. Het zal ook het comfort van de bewoners en gebruikers van deze gebouwen verhogen."
Inne Mertens, Algemeen directeur van Sibelga: "Als partner van de overheid en de stad van morgen is Sibelga trots om via het RenoClick-programma betrokken te zijn bij de concretisering van de Renolution! De renovatie van deze gebouwen komt niet alleen ten goede aan de gemeentelijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden die ze beheren, maar ook aan alle Brusselse gebruikers en klanten."

Het doel is eenvoudig: deze eerste projecten moeten een bron van inspiratie vormen zodat andere hun voorbeeld kunnen volgen. De Brusselse regering heeft op initiatief van Alain Maron, minister van Klimaatverandering en Energie, een budget van 16 miljoen euro in 2023 uitgetrokken voor deze premies:

"Het is meer dan ooit noodzakelijk om ons Gewest te bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, door steun te verlenen aan al diegenen die hun gebouwen renoveren om ze energie-efficiënter te maken: burgers, bedrijven en overheden die ook veel gebouwen bezitten. Renoclick is een springplank om de energieprestaties van onze openbare gebouwen te verbeteren en zo de energiefactuur en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ons doel is dat alle openbare gebouwen koolstofneutraal zijn tegen 2040, voor het welzijn van de Brusselaars en voor de planeet.”  

Geïnteresseerde lokale, gewestelijke of communautaire overheidsinstellingen kunnen zich nu al kandidaat stellen voor de premie.

 

De dossiers van de 5 betrokken projecten zijn bijgevoegd.

Projecten Projecten.pdf - 887 KB

 

 


Meer info:

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Simon Vandamme
Simon Vandamme persagent, Kabinet van Minister Alain Maron
Serena Galeone
Serena Galeone Sibelga

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel