De luchtkwaliteit in Brussel is de afgelopen 10 jaar verbeterd

Inspanningen blijven nodig om de gezondheid van de Brusselaars te beschermen

Persbericht, 9 juli 2024

Dankzij de getroffen maatregelen om de uitstoot te verminderen en de technologische vooruitgang, observeert Leefmilieu Brussel de afgelopen 10 jaar een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Toch is er nog werk aan de winkel om te voldoen aan de toekomstige Europese grenswaarden in 2030, en nog meer aan de waarden die worden aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Dit is een van de belangrijkste bevindingen van de editie 2023 van het jaarverslag over de luchtkwaliteit in Brussel. Dit rapport, net gepubliceerd door Leefmilieu Brussel, is een wetenschappelijk document opgesteld door het Laboratorium voor Luchtkwaliteitscontrole van Leefmilieu Brussel. Dit rapport presenteert de metingen van luchtverontreinigende stoffen die in 2023 werden uitgevoerd in de 11 meetstations van het telemetrienetwerk.

De gemeten luchtverontreinigende stoffen zijn :

- stikstofdioxide (NO2),

- fijne deeltjes (PM10 en PM2,5),

- ozon (O3)

- koolmonoxide (CO),

- zwaveldioxide (SO2)

- zwarte koolstof (BC)

 

De laatste 10 jaar is de luchtkwaliteit in Brussel verbeterd

De meeste vervuiling in de hoofdstad wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Om dit probleem te bestrijden, heeft het Gewest in 2018 een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd. Dankzij de maatregelen om de verkeersuitstoot te verminderen en de technologische vooruitgang werden alle Europese grenswaarden en doelstellingen van 2023 gehaald.

- NO2, PM10 en PM2,5: De jaarlijkse concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijne deeltjes (PM10 en PM2,5) daalden tussen 2022 en 2023 met ongeveer 10%.

- O3: Voor ozon is er een afname van de ozonpieken, een algemene trend die in Europa wordt waargenomen, maar een stagnatie of toename van de achtergrondconcentraties. In het Brusselse Gewest werd de door Europa vastgestelde streefwaarde in 2023 gerespecteerd; anderzijds werd de door de WGO aanbevolen dagelijkse waarde in geen enkel station in het Brusselse Gewest gerespecteerd.

- SO2 en CO: wat zwaveldioxide en koolmonoxide betreft, worden de door de richtlijn opgelegde waarden al 10 jaar lang grotendeels gerespecteerd in de hoofdstad. De door de WGO aanbevolen waarden worden ook nageleefd in 2023, net als de voorgestelde Europese grenswaarden voor 2030.

- BC: de concentraties van zwarte koolstof zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, maar deze verontreinigende stof wordt niet gereguleerd door Europa en de WGO geeft geen aanbevolen waarden.

 

Hoe wordt de luchtkwaliteit gemeten?

Een telemetrienetwerk van 11 meetstations, beheerd door Leefmilieu Brussel en verspreid over het hele Gewest, meet in real time de aanwezigheid van een of meer verontreinigende stoffen in de lucht. Twee andere stations, beheerd door een privébedrijf, vervolledigen dit systeem in het kader van de implementatie van een "waarnemingspost voor luchtkwaliteit" door het Europees Parlement.

 

Impact op de gezondheid

Luchtvervuiling heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid van de Brusselaars. Blootstelling aan vervuilende stoffen, vooral fijne deeltjes (PM) en stikstofdioxide (NO2), is verantwoordelijk voor vroegtijdige sterfgevallen, ziekten (ademhalings- en hart- en vaatziekten, astma, enz.) en aanzienlijke economische kosten voor de samenleving (medicatie, hospitalisatie, absenteïsme op het werk, enz.) Volgens het laatste rapport van het Europees Milieuagentschap veroorzaakte blootstelling aan PM2,5, NO2 (stikstofdioxide) en O3 (ozon) alleen al 5330 vroegtijdige sterfgevallen in België in 2020.

Vervuilende stoffen worden gemeten om te controleren of de concentraties voldoen aan de normen die zijn opgelegd door de Europese Commissie of aan de waarden die worden aanbevolen door de WGO.

Vooruitzichten en uitdagingen

De verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel getuigt van de doeltreffendheid van de maatregelen om de uitstoot te verminderen en van de technologische vooruitgang. Hoewel de Europese waarden in dit stadium worden gerespecteerd, bestaat de uitdaging erin om de nieuwe Europese waarden voor 2030 en de door de WGO aanbevolen waarden te bereiken. Er kan inderdaad worden vastgesteld dat deze laatste (ruimschoots) worden overschreden voor stikstofdioxide, fijne deeltjes (in het bijzonder PM2,5) en ozon in 2023. Om te voldoen aan de nieuwe waarden die door de WGO worden aanbevolen, zijn dus verdere verminderingen van de emissies op lokaal niveau nodig, met name in de transportsector, maar ook drastische verminderingen op Europees en zelfs hemisferisch niveau.

Verdere inspanningen blijven nodig om ervoor te zorgen dat de Brusselaars lucht kunnen inademen die voldoet aan de WGO-waarden.


Meer informatie :

Judith Verbist

Judith Verbist

Woordvoerster, Leefmilieu Brussel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Neem contact op met

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels