De LEZ blijft evolueren in Brussel

De LEZ blijft evolueren in Brussel

Vanaf 1 januari 2022 zullen de dieselvoertuigen met Euronorm 4 niet meer in de Lage-emissiezone mogen rondrijden

PERSBERICHT, 16 december 2021

Dit is een belangrijk stap! Vanaf 1 januari 2022 zal de Lage-emissiezone een nieuwe stap voorwaarts zetten. Dieselauto's, -bestelwagens, -bussen en -minibussen met Euronorm 4 zullen er niet langer mogen rondrijden. Het gaat om ongeveer 76.500 voertuigen van 11 jaar en ouder die in België zijn ingeschreven en die in het Brussels Gewest rondrijden (waarvan er 25.000 in Brussel zijn ingeschreven). Dit is de laatste generatie dieselvoertuigen die niet met een roetfilter uitgerust moest zijn. Deze voertuigen vervuilen meer dan de andere. Zij stoten grote hoeveelheden fijn stof uit en hebben daardoor een invloed op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de burgers.

Het verwachte effect van deze nieuwe maatregel zal aanzienlijk zijn. Het Gewest wilde dit effect meten. Dit zijn de resultaten van het Remote sensing-project, de nooit eerder geziene meetcampagne die Leefmilieu Brussel in samenwerking met de International Council for Clean Transportation (ICCT) in het najaar van 2020 heeft uitgevoerd. Tijdens deze campagne, die gefinancierd werd door de FIA Foundation en Bloomberg Philanthropies, werden in de hoofdstad 130.000 verschillende voertuigen in reële omstandigheden getest. Hoewel dieselvoertuigen met Euronorm 4 slechts 12% van het in Brussel geteste wagenpark uitmaakten, waren ze verantwoordelijk voor bijna de helft van de in de uitlaat gemeten deeltjesemissies en een kwart van de stikstofoxide-emissies. Het bannen van deze voertuigen is dan ook een belangrijke stap om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de burgers te beschermen, net als uiteraard het geplande uitfaseren van diesel- en benzinemotoren in Brussel tegen respectievelijk 2030 en 2035.

Dat is precies het doel van de LEZ. Luchtkwaliteit en gezondheid zijn immers met elkaar verbonden. Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaakt luchtverontreiniging elk jaar ongeveer 9.000 vroegtijdige overlijdens in België, waarvan 1.000 alleen al in Brussel, maar ook hart- en vaatziekten, longziekten en aandoeningen van de luchtwegen. De eersten die worden getroffen zijn de meest kwetsbaren: ouderen en kinderen.

Over het algemeen heeft de LEZ, sinds de invoering ervan in 2018, haar doeltreffendheid bewezen. De genomen maatregelen wijzigen de samenstelling van het wagenpark en verbeteren de luchtkwaliteit. Om dit effect te kunnen isoleren van het effect van de gezondheidscrisis, zijn ramingen gemaakt in het kader van de monitoring 2020. Daaruit blijkt dat bij een gelijkblijvende mobiliteitssituatie (hetzelfde aantal afgelegde kilometers) de wijziging van het wagenpark, tussen juni 2018 en oktober 2020 zou hebben toegelaten om de uitstoot door het verkeer te verminderen:

  • met 9% voor stikstofoxiden (NOx)
  • met 17% voor fijn stof (PM2.5)
  • met 38% voor black carbon. Deze sterke daling wordt verklaard door het verbod op de oudste dieselvoertuigen, die de bron zijn van een groot deel van deze emissies.

In werkelijkheid heeft de gezondheidscrisis geleid tot een daling van het verkeer en dus van het aantal afgelegde kilometers en was de beperking van de uitstoot in 2020 dus veel groter.

Zoals bij eerdere aanscherpingen is er in een overgangsperiode van 3 maanden voorzien. Pas vanaf 1 april 2022 krijgen bestuurders in overtreding een boete van 350 euro. Veel automobilisten hebben al op de maatregel geanticipeerd en de nodige maatregelen genomen. Het aantal dieselvoertuigen met Euronorm 4 in Brussel is tussen mei en november jl. van 95.000 tot 76.500 gedaald. Verwacht wordt dat deze neerwaartse trend de komende maanden zal versnellen.

 

Het Gewest steunt u

Om de Brusselaars te steunen, heeft het Gewest verschillende steunmaatregelen/alternatieven voorzien:

  • De Brussel'Air-premie: het budget hiervoor is verviervoudigd en binnenkort komt er een aanbod à la carte voor degenen die besluiten afstand te doen van hun voertuig, waarbij ze nieuwe mobiliteitsalternatieven kunnen uittesten. Mensen die op of na 4 april 2021 de nummerplaat van hun auto hebben laten schrappen, komen in aanmerking voor de nieuwe Brussel'Air-premie. Het bedrag van de premie zal variëren naargelang van het gezinsinkomen.
  • De Mobility coach biedt gratis gepersonaliseerde onlinesessies en mobility visits aan om alternatieven voor de auto te testen. Stappen, de (bak-)fiets, het openbaar vervoer, autodelen, taxi's: mogelijkheden genoeg die kunnen bijdragen tot een betere luchtkwaliteit. De Mobility coach helpt de burgers de beste oplossingen te vinden om zich in Brussel te verplaatsen. Sessies en bezoeken kunnen worden gereserveerd via de website www.mobilitycoach.brussels.
  • De LEZ-premie werd versterkt voor professionals. Voor aanvragen die vanaf 31 januari 2022 worden ingediend, zijn bepaalde bedragen en de plafonds aanzienlijk verhoogd (tot 15.000 euro) en zijn de administratieve procedures vereenvoudigd. Dit betreft de vervanging van een utilitair voertuig dat niet meer in de LEZ mag rondrijden en aankopen vanaf 1 juli 2021 of de installatie van een laadstation.
  • Meer openbaar vervoer dankzij een investering van bijna 1 miljard euro alleen al dit jaar. Dankzij de komst van hybride en elektrische bussen met een grote capaciteit en de herziening van 2/3 van de MIVB-lijnen zal het toekomstige busnet 30% meer plaatsen bieden dan in 2018. De invoering van nieuwe metro- en tramstellen van de nieuwe generatie dit jaar zal het aanbod nog vergroten.

Alle informatie over deze nieuwe fase, de vrijstellingen, de dagpassen, de registratie van in het buitenland ingeschreven voertuigen, de premies voor particulieren en professionals, alsook de alternatieven om zich te verplaatsen, staat op de LEZ-website. U kunt ook een simulator gebruiken om na te gaan of uw voertuig betrokken is.

 


De invoering van de LEZ is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende administraties en actoren: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica en Brussel Preventie en veiligheid.

 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat Leefmilieu Brussel de week van 27 december zal gesloten zijn.

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel