Dankzij de Autoloze zondag kon Brussel opnieuw een dag lang gezondere lucht inademen

Dankzij de Autoloze zondag kon Brussel opnieuw een dag lang gezondere lucht inademen

De luchtkwaliteit en de geluidsomgeving verbeterden die dag

 

PERSBERICHT, 19 september 2022

Met bijna geen auto's in de straten van het Brussels Gewest en veel fietsen, steps en skaters heeft de autoloze dag het aangezicht van de hoofdstad voor één dag opnieuw veranderd. Het evenement, dat het hoogtepunt was van de Europese Week van de mobiliteit, had een positief effect op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau.

 

Gezondere lucht met daling van verontreinigende stoffen tot 90%

De Autoloze zondag leverde in het algemeen een verbetering van de luchtkwaliteit op, met een aanzienlijke daling van de concentraties van meerdere verontreinigende stoffen:

 

Gemiddelde zondag

Gemiddelde weekdag

Stikstofmonoxide (NO)

53 tot 80 %

70 tot 90 %

Stikstofdioxide (NO2)

74 tot 80 %

81 tot 86 %

Black carbon (BC)

69 tot 74 %

74 tot 79 %

Verlaging van de gemiddelde concentraties van verontreinigende stoffen tijdens de autoloze zondag van 2022 in stedelijke omgevingen met een matige, sterke of zeer sterke invloed van het wegverkeer, en dit ten opzichte van een gemiddelde zondag en een gemiddelde weekdag.

De meest gebruikte verkeersassen van de hoofdstad werden het sterkst beïnvloed. Aan het meetstation Kunst-Wet bijvoorbeeld daalden de concentraties NO en NO2 met 80% tegenover een gemiddelde zondag. Er is een nog meer uitgesproken daling in vergelijking met een gemiddelde weekdag. De daling bedraagt dan respectievelijk 90 en 86%.

 

Een rustige stad

Wat de geluidsomgeving betreft, werd aan de verschillende meetstations in de buurt van wegen een sterke daling van de achtergrondgeluidsniveaus gemeten.

Zo werden belangrijke dalingen waargenomen tegenover de zondag die het evenement voorafging:

  • Ze zijn zeer uitgesproken (meer dan 10dB(A)) voor de meetstations in de buurt van de autosnelwegen: aan de rand van de E411 in Oudergem en in de buurt van de E40 in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat daarbij om een vermindering van de akoestische druk met 90 %.
  • Ze zijn vrij uitgesproken (meer dan 5 dB(A)) voor de meetstations aan de Houba de Strooperlaan in Brussel en de Waversesteenweg in Oudergem. Ofwel een daling van het achtergrondgeluid met 68 %.

 

De impact van het verkeer op de stad

De Autoloze zondag vormt ook de gelegenheid om het belang te onderstrepen van de vervuiling door het wegverkeer en van de winst voor de luchtkwaliteit en de geluidsomgeving bij de (bijna volledige) afwezigheid van auto’s. De uitdaging is immens. Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaakt de luchtvervuiling in België, in 2018, 8.950 vroegtijdige overlijdens. Het gaat dus om een kwestie van volksgezondheid.

Het doel is dan ook de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen, in het bijzonder van stikstofdioxide dat o.a. wordt geproduceerd door het transport. In de periode 2019-2021 is de jaarlijkse concentratie met gemiddeld 10% per jaar verminderd. Er is dus een positieve evolutie, maar er is nog ruimte voor verbetering.

 


Meer info:

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel