Compost Day wordt Compost Days

Compost Day wordt Compost Days

Leefmilieu Brussel en vzw Worms organiseren van 4 tot 10 juni zeven Compost Days in Brussel

PERSBERICHT, 31 mai 2023

Dit jaar zal er niet één Compost Day zijn, maar zeven en die zullen plaatsvinden tussen 4 en 10 juni 2023. Deze 5e editie is dus uitgebreid. De doelstelling van Leefmilieu Brussel en de vzw Worms is zoveel mogelijk Brusselaars sensibiliseren en activeren rond het verplicht sorteren van voedselafval. Die verplichting ging op 1 mei in voor bedrijven en op 15 mei voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De algemene boodschap is voedselverspilling zoveel mogelijk te beperken, maar de Brusselaars worden ook aangemoedigd om correct te sorteren en schillen en ander voedselafval nuttig in te zetten. Die laatste groep is goed voor 40% van het huishoudelijk afval. Als ze in de witte zak voor restafval terechtkomen, gaan ze mee in de verbrandingsoven waardoor natuurlijke rijkdommen verspild worden en er broeikasgassen worden uitgestoten. Er bestaan echter zowel individuele als collectieve oplossingen voor binnen én buiten, keuze te over.

Om iedereen te begeleiden zullen tuin- of wijkcompostplaatsen, Bokashi- en wormcomposteerenthousiastelingen hun deuren of poortjes openen en antwoorden op de vragen die gesteld worden. Wat mag er gecomposteerd worden? In welke hoeveelheid? Welke techniek gebruiken in welke situatie? Ze zullen hun kennis delen. 67 sites zullen toegankelijk zijn, verspreid over Brussel. Om een plek in de buurt te vinden waar men kan langsgaan, kunnen de Brusselaars de kaart van de open compostplaatsen raadplegen.

Ook zal er een ‘Compost in Fuif’-dag gehouden worden op zaterdag 10 juni in L’Extension in Sint-Gillis. Op het programma: de ‘Mis niets’-markt waarop heel wat inspirerende actoren aanwezig zullen zijn (Zero Waste Belgium, Bokashi Compost, Net Brussel dat vuilnisbakken zal uitdelen voor zij die wensen te sorteren via de oranje zak, de Grainothèque Mobile d’Ixelles, de Compostgidsen en vele andere ...) en creatieve, familiale en smulactiviteiten rond duurzame voeding en (natuurlijk) rond composteren.

Eén inwoner van de hoofdstad op tien heeft al een individueel compostsysteem en in het Gewest zijn er 210 collectieve compostplaatsen te vinden. De doelstelling van deze week is ervoor te zorgen dat er nog veel bijkomen door de bestaande technieken en de vele voordelen van composteren te benadrukken door aan te tonen hoe gemakkelijk het is. Door te composteren:

  • is er minder afval, aangezien 40 à 60% van de witte zak gevuld is met organisch afval; 
  • kan er bespaard worden omdat men minder vuilniszakken hoeft te kopen en daalt ook de impact op het leefmilieu; 
  • krijgt men gratis 100% natuurlijke vruchtbare meststof voor in de tuin of in bloembakken.

 

De Compost Days, één van de hulpmiddelen

In het kader van de sorteerverplichting voor voedingsafval behoren de Compost Days tot een reeks van ​ hulpmiddelen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven zijn geroepen om de gewenste gedragswijziging bij de burgers te vergemakkelijken.

Maar daar stopt het niet. Er is een website met alle beschikbare oplossingen, maar er worden ook gratis composteeropleidingen georganiseerd. Ook bestaan er een adresboek van Compostgidsen en een helpdesk en worden er coaching en financiering voorzien om collectieve composteerinitiatieven op te starten.

 

Het hele weekprogramma vindt u op www.compostday.brussels

 

 


Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Diego Michiels Projectleider, Vzw Worms

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel