Brussel lanceert zijn eerste meetcampagne over verontreinigende emissies van voertuigen in reële omstandigheden

PERSBERICHT, 26 oktober 2020

Welke verontreinigende stoffen worden uitgestoten door de voertuigen die in Brussel rondrijden? Om dat te weten te komen, coördineert Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de ICCT (International Council for Clean Transportation) en TRUE (The Real World Urban Emissions) Initiative, een grote meetcampagne. Een bijzondere campagne, want de metingen vinden plaats op straat, in het verkeer, kortom in reële omstandigheden. De campagne wordt gefinancierd door de stichtingen FIA en Bloomberg Philanthropies. Ze zal het mogelijk maken een duidelijk zicht te krijgen op de verontreinigende emissies van voertuigen, maar ook op de bijhorende geluidshinder.

‘Dieselgate’ heeft aangetoond dat de verontreiniging die wordt uitgestoten tijdens het rijden te vaak verschilt van de resultaten die werden verkregen tijdens laboratoriumtests of homologaties. Hierbij komt nog de problematiek van de roetfilterfraude. Vandaar het belang van een dergelijke campagne.

De werking

De emissies worden in reële omstandigheden gemeten door OPUS RSE, dat leader is in Europa op het gebied van de teledetectietechnologie. Het voordeel van deze technologie (remote sensing) is dat de emissies van alle motorvoertuigen kunnen worden gemeten zonder het verkeer te onderbreken, en dit op verschillende plaatsen van het Gewest.

Louise Duprez, deskundige Duurzame mobiliteit bij Leefmilieu Brussel:

"De voertuigen, waarvan de emissies worden gemeten, worden geflitst met behulp van een camera die de nummerplaten herkent. Zo kunnen we de technische eigenschappen van het voertuig, die worden bezorgd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, vergelijken met de emissies die worden gemeten. Leefmilieu Brussel vervolledigt de analyse ook door een microfoon te plaatsen om het geluid van deze voertuigen te meten. We hopen om binnen 2 maanden meer dan 150.000 metingen te verkrijgen. Het doel is de directe emissies in reële omstandigheden van de voertuigen die in Brussel rijden en de geluidshinder die ze veroorzaken beter te leren kennen."

Een tiental verschillende locaties werden bepaald in het Brussels Gewest om de metingen uit te voeren, van de Westraat, de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe tot de Industrielaan in Anderlecht. De locaties verschillen van dag tot dag.

De toestellen laten toe verschillende verontreinigende stoffen te meten:

  • koolstofdioxide (CO2)
  • koolstofmonoxide (CO)
  • koolwaterstoffen (HC)
  • fijn stof (PM)
  • stikstofmonoxide (NO)
  • stikstofdioxide (NO2)
  • ammoniak (NH3)

De ontvangen informatie is anoniem. De panelen informeren de automobilisten over de verschillende meetlocaties. Een webpagina van Leefmilieu Brussel is ook aan het project gewijd.

Andere « remote sensing »-metingen hebben reeds plaatsgevonden in Europa (Parijs, Londen, Warschau,...). De Brusselse campagne heeft meerdere bijzondere kenmerken, wat het project innovatief maakt:

  • De aanwezigheid in de Belgische vloot van een groot aantal recente voertuigen, met inbegrip van de jongste dieselvoertuigen met euronorm 6d, waarvan de reële uitstoot nog maar zeer weinig werd gemeten.
  • De “remote sensing”-meting zal voor het eerst worden aangevuld met metingen van het aantal fijne deeltjes aan de uitlaat, dankzij een nieuw nauwkeurig toestel dat toelaat roetfilterfraude op te sporen. Leefmilieu Brussel zal de meting van verontreinigende stoffen aanvullen met metingen van de geluidshinder van de voertuigen.

Antha Williams, hoofd van de internationale milieu- en klimaatprogramma’s bij Bloomberg Philanthropies:

"De milieuverontreiniging aanpakken kan niet zonder oplossingen die gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens. Door de emissies van het wegverkeer in Brussel te meten, kan het partnerschap met Leefmilieu Brussel en ICCT nieuwe kennis opleveren die van nut kan zijn om een beleid op te zetten om de luchtkwaliteit, de gezondheid en het welzijn van de bewoners in onze stad te verbeteren.”

Sheila Watson, adjunct-directrice van de stichting FIA :

"We weten dat de toxische uitstoot van voertuigen veel groter is als die voertuigen in onze steden rondrijden dan wanneer ze getest worden om op de markt te worden gebracht. Die emissies zijn de oorzaak van vroegtijdige overlijdensen ernstige ademhalingsproblemen, in Brussel en elders. Deze campagne krijgt een bijzondere betekenis tijdens deze pandemie waarin het ademhalingssysteem van veel mensen onder druk komt te staan door Covid-19. We zijn dus verheugd dat we onze steun kunnen verlenen aan deze samenwerking tussen TRUE en Brussel die het oriëntatiekader voor het vervoerbeleid voor een properdere en veiligere stad zal versterken.”

Wat is het doel?

‘Dieselgate’ heeft aangetoond dat de verontreiniging die wordt uitgestoten tijdens het rijden kan verschillen van de resultaten die werden verkregen tijdens laboratoriumtests of tijdens homologaties. Hierbij komt de problematiek van de roetfilterfraude, zelfs slecht onderhouden filters, die de oorzaak kunnen zijn van een aanzienlijke uitstoot van fijn stof, dat schadelijk is voor de gezondheid. Dit alles heeft een impact op de luchtkwaliteit en dus op de gezondheid van de Brusselaars.

De resultaten van deze campagne worden verwacht in het tweede trimester van volgend jaar. Ze zullen helpen concrete acties te bepalen om de luchtvervuiling en geluidshinder veroorzaakt door het verkeer te bestrijden, in het bijzonder om de uitfasering van de thermische motoren te verwezenlijken en roetfilterfraude beter op te sporen.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de openbare instelling die op het vlak van milieu, dierenwelzijn en energiebeleid een uitgebreid gamma aan bevoegdheden beheert.

Als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de impact van vervuiling verbeteren we de weerbaarheid van het gewest en de levenskwaliteit van elke Brusselaar.

Als partner van burgers, bedrijven en andere overheden werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving, vandaag en morgen.

Neem contact op met

Thurn & Taxis-site havenlaan, 86C/3000 B 1000 Brussel

pers@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels