Brussel lanceert een proefproject om in real time de blootstelling aan elektromagnetische straling te volgen

Brussel lanceert een proefproject om in real time de blootstelling aan elektromagnetische straling te volgen

PERSBERICHT, 8 oktober 2021

Vanaf 15 oktober zullen in het zuiden van het Brussels Gewest 40 sensoren worden geïnstalleerd om veranderingen in de blootstelling aan elektromagnetische straling in real time te volgen. Het proefproject, dat door het Brussels Gewest via Innoviris wordt gefinancierd en dat wordt uitgevoerd door de Université libre de Bruxelles, de UCLouvain en Leefmilieu Brussel, met de medewerking van het Institut Mines-Télécom in Parijs, heeft als doel een model te ontwikkelen om de blootstelling aan de straling te voorspellen. Dit model is bijzonder interessant op een moment dat 5G in Brussel zal worden ontwikkeld.

Dit is een experiment van ongekende precisie", zeggen Philippe De Doncker, directeur van de Wireless Communications Group van de Ecole polytechnique de Bruxelles (ULB) en Claude Oestges, professor aan de Ecole polytechnique (UCLouvain).

Dankzij 40 sensoren, verspreid over een gebied van 4,5 km² in het zuiden van de hoofdstad, zullen de partners van het project ‘STOEMP: Stochastic geometry modeling of public exposure to EMF’ vanaf 15 oktober in real time de blootstelling aan straling kunnen volgen die wordt uitgezonden door de mobiele telefoonnetwerken, de radio-omroepdiensten en de televisieantennes.

Blaise Godefroid, expert in het departement Technologie en Stralingen van Leefmilieu Brussel: "Leefmilieu Brussel beschikt reeds over een van de meest efficiënte beheers- en controlesystemen ter wereld, gekoppeld aan een van de strengste normen. Voordat toestemming voor een nieuwe installatie wordt gegeven, worden simulaties uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met alle gebouwen en antennes, en er worden regelmatig controles uitgevoerd. Dit maakt van Brussel een van de best beschermde regio's ter wereld voor de burgers. Dit project heeft tot doel onze terreinkennis verder uit te bouwen.”

Het vierjarig onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door Innoviris, zal ook de impact van de uitrol van 5G in Brussel kunnen kwantificeren. De sensoren, aangebracht tussen de Solbosch-campus (ULB) en het Jubelpark, zullen 12 metingen per dag uitvoeren.

"Dankzij deze gegevens zal het mogelijk zijn de evolutie van het elektrische veld te volgen en er zelfs op te anticiperen. Op lange termijn is het de bedoeling een wiskundig model te ontwikkelen waarmee de effecten van elke verandering in het netwerk, zoals de toevoeging van een antenne bijvoorbeeld, kunnen worden voorspeld", zegt Quentin Gontier, een onderzoeker die bij het project betrokken is (ULB-UCLouvain).

Deze nieuwe tools, door de ULB ontwikkeld in samenwerking met de UCLouvain, zullen een aanvulling vormen op de simulatietools die momenteel door Leefmilieu Brussel worden gebruikt. Deze samenwerking tussen een overheidsdienst en universiteiten rond dergelijke concrete onderwerpen als de bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de burgers biedt voor alle betrokkenen een reële toegevoegde waarde.

"De samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van de ULB en de UCLouvain rond radiopropagatie, die aan de oorsprong van STOEMP ligt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft voor beide teams al tal van voordelen opgeleverd," benadrukt Claude Oestges, professor aan de Ecole polytechniquevan de UCLouvain, waarbij hij onder meer verwijst naar de gezamenlijke aankoop van apparatuur en het delen van instrumenten en software.
Blaise Godefroid van Leefmilieu Brussel: "Aangezien 5G in het Brussels Gewest tot ontwikkeling zal komen, is het van essentieel belang te kunnen meten en controleren of de regels worden nageleefd. Het gaat om de bescherming van de burgers. Ter herinnering: de Brusselaars kunnen het antenneregister raadplegen om de blootstellingsniveaus in hun buurt na te gaan. Bij twijfel kunnen ze ook vragen om thuis een meting te laten uitvoeren. Die meting is gratis.”

Iedere burger die zich wil informeren over de reële veldsterktes in Brussel kan dat vanaf 15 oktober doen via hetplatform www.ObservatoireDesOndes.com

Een wiskundig model

Quentin Gontier, doctoraatsstudent aan de Ecole polytechnique de Bruxelles (ULB), werkt aan de ontwikkeling van een model op basis van stochastische geometrie om de blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden te beoordelen.

"In een stedelijke context waar gebouwen en vegetatie ervoor zorgen dat het niveau van het elektrische veld extreem varieert van plaats tot plaats en waar de nieuwe 5G-basisstations hun bundels in real time aanpassen, overschatten de gebruikelijke deterministische berekeningen het niveau van blootstelling. Om rekening te houden met de dynamische aard van antennes kan een model op basis van een willekeurige spreiding van zendantennes worden ontwikkeld om statistische kenmerken van de blootstelling op de schaal van een wijk af te leiden," legt de onderzoeker uit.

Zodra het model met het sensorennetwerk gevalideerd is, zal het in staat zijn het effect van eventuele veranderingen in de telecommunicatienetwerken te voorspellen.

Meer weten?

https://leefmilieu.brussels/themas/golven-en-antennes/wat-zijn-de-normen/het-stoemp-project

Story image

Meer info:

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Quentin Gontier onderzoeker voor het STOEMP-project en doctoraatsstudent in de Wireless Communications Group van de Ecole polytechnique de Bruxelles, ULB
Philippe De Doncker directeur van de Wireless Communications Group, ULB
Claude Oestges professor aan de Ecole polytechnique de l'UCLouvain, UCL

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel