Batterijen zijn waardevol. Haal er het maximum uit!”

Batterijen zijn waardevol. Haal er het maximum uit!”

Leefmilieu Brussel en Bebat sensibiliseren de consument tijdens De Europese Week van de Afvalvermindering

PERSBERICHT, 19 november 2021

Naar jaarlijkse gewoonte stimuleert De Europese Week Van de Afvalvermindering (EWAV) Europeanen om van 20 tot 28 november 2021 bewustwordingsacties te organiseren over duurzaam afvalbeheer. Ook Leefmilieu Brussel en Bebat dragen tijdens deze week graag haar steentje bij voor minder afval, en focust daarbij op het optimale gebruik van batterijen. Het doel? Zo weinig mogelijk energie verspillen, ofwel: de consument sensibiliseren over hoe ze het maximum uit hun batterijen kunnen halen. Daartoe verdeelt Bebat in samenwerking met Leefmilieu Brussel gratis batterijtesters via de Brusselse Recyparks.

 

Meer energie dan je denkt

Bij kleine batterijen is het vaak moeilijk in te schatten wanneer ze echt volledig leeg zijn. Een batterij kan bijvoorbeeld te weinig capaciteit over hebben om een wekkerradio te laten werken, maar kan nog over net genoeg energie beschikken om de afstandsbediening van de televisie aan de praat te houden. Vandaag heeft de consument echter de reflex om batterijen die in het ene toestel niet meer presteren naar een inzamelpunt te brengen.

Onder het motto “Haal alles uit je batterijen” geeft Bebat daarom enkele nuttige tips om slim om te gaan met batterijen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de juiste batterij te kiezen voor de juiste toepassing en enkel batterijen te kopen wanneer je ze ook echt nodig hebt. Ook bewaren consumenten hun batterijen best op een droge en koele plek en laten ze ongebruikte exemplaren zo lang mogelijk in de verpakking. Bovendien kan het zeker ook handig zijn om alle batterijen in een toestel op hetzelfde moment te vervangen, en geen oude met nieuwe exemplaren te mixen.

Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation voor Bebat: “De Brusselaar doet het bijzonder goed in het inzamelen van batterijen, dat zien we duidelijk in de cijfers. Tijdens de Week van de Afvalvermindering willen we echter verderkijken dan enkel het inzamelcijfer ​ en willen we consumenten daarom oproepen om even stil te staan bij hun batterijgebruik. Zo willen we hen aanmoedigen om echt het maximum uit hun batterijen te halen.”. Met enkele eenvoudige tips in het achterhoofd kan je de levensduur van batterijen immers maximaal verlengen.

Gratis batterijtesters bij deelnemende Recyparks

Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk om geen batterijen weg te gooien die nog energie kunnen leveren. Hierbij kan een batterijtester een waardevol hulpmiddel zijn, want die toont in één oogopslag of een batterij wel echt helemaal leeg is. Leefmilieu Brussel en Bebat slaan daarom de handen in elkaar en delen op 27 november batterijtesters uit in de Brusselse Recyparks aan consumenten die hun lege batterijen binnen brengen.

Pascale Hourman, Woordvoerster van Leefmilieu Brussel: “Om de Brusselaar extra aan te moedigen en hen ook de middelen te geven om het energiepeil van een batterij na te gaan, delen we in samenwerking met Bebat gratis batterijtesters uit. Zelfs wanneer een batterij nog een klein restje energie over heeft, kan ze eigenlijk nog dienen in apparatuur die een lager vermogen nodig heeft. Met zo’n batterijtester kunnen consumenten zelf nagaan of een lege batterij wel echt leeg is. Zo vermijden we dat batterijen onnodig worden weggegooid en verkleinen we onze afvalberg weer een beetje.”

 


Meer info:

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Joran Lauwers
Joran Lauwers Consultant, Whyte Corporate Affairs

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel