5G krijgt een escorte naar Brussel

5G krijgt een escorte naar Brussel

Leefmilieu Brussel kent de eerste vergunningen toe binnen een strikt reglementair kader

 

PERSBERICHT, 31 augustus 2023

Leefmilieu Brussel heeft net de eerste definitieve milieuvergunningen voor dynamische 5G-antennes toegekend. Er werden vergunningen uitgereikt voor het Koning Boudewijnstadion en voor verschillende sites in Koekelberg en Sint-Agatha Berchem. Die nieuwe soort antenne zendt niet constant golven van dezelfde kracht en in dezelfde richting uit, maar past de golven aan in functie van de vraag. ​ Het regelgevend kader dat de uitrol van 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelaat, is klaar sinds 2021 en de operatoren wilden liefst wachten tot de normen werden aangepast, die op 17 februari door het Brussels parlement werden gestemd, om hun 5G-netwerken te activeren.

De nieuwe uitrol wordt omkaderd door een strikte reglementering. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt, zoals u weet, reeds over een van de meest efficiënte beheers- en controlesystemen ter wereld, gekoppeld aan een van de strengste normen. ​ Deze bedragen 9,19 volt per meter binnen en 14,57 volt per meter buiten, wat 8 à 20 keer minder is dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De operatoren delen die normen, hoeveel antennes er zich ook op het grondgebied zouden bevinden. ​ Leefmilieu Brussel voert regelmatig controles uit en maakt simulaties waarbij er rekening wordt gehouden met alle gebouwen en antennes vooraleer eender welke nieuwe installatie worden toegestaan.

 

Meer controle

Dankzij het project dat de naam BEAMS kreeg, wat staat voor Brussels Electromagnetic Authorization and Monitoring System, is de omkadering nu ook nog beter. ​ Het BEAMS-project vereenvoudigt de procedure (voortaan duurt de verwerking van een aanvraag gemiddeld 4 keer minder lang), versterkt de controle en zorgt voor meer transparantie over de toegekende vergunningen.

Blaise Godefroid, verantwoordelijke voor het departement Technologie en stralingen van Leefmilieu Brussel:Brusselaars kunnen vanaf nu, dankzij een nieuwe kaart van de simulaties zien wat de situatie is voor hun eigen woonst en aan welke parameters de antennes moeten voldoen. Daarvoor moeten ze naar de Geodata-website gaan waar ze een kaart kunnen raadplegen met daarop de antennes en daar een milieuvergunning selecteren. Bij twijfel kunnen ze vragen om thuis een meting te laten uitvoeren. Die meting is gratis.” 

Leefmilieu Brussel zal overigens twee keer per maand de parameters van ongeveer 15.000 antennes op het grondgebied controleren. Zo kan er ook verzekerd worden dat de operatoren de voorwaarden van hun vergunningen respecteren, zoals onder meer de zendkracht van elke antenne. Het is namelijk van essentieel belang dat er gemeten en nagegaan kan worden of de regels gerespecteerd worden.

Ook zullen de operatoren de Power Control moeten installeren op hun dynamische antennes. Die software zal automatisch de golven beperken indien de vraag te groot is.

In het kader van een charter dat ondertekend werd door de regering en de operatoren hebben deze laatsten zich ertoe geëngageerd om een grote meetcampagne te financieren tijdens de eerste 18 maanden van de ingebruikname.

Het Gewest blijft innoveren op dit vlak om meer monitoring en meer transparantie omtrent de blootstelling aan golven mogelijk te maken. Dankzij het proefproject STOEMP (dat gefinancierd wordt door Innoviris) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de blootstelling aan elektromagnetische velden in realtime gevolgd worden. 40 receptoren volgen constant de evolutie van de blootstelling aan golven. Door die opvolging kunnen de experten en burgers de effecten van de uitrol van 5G volgen via het platform www.ObservatoireDesOndes.com. Met alles wat er op poten is gezet, behoren de Brusselaars tot de best beschermde burgers ter wereld op het vlak van golven. Dat is van essentieel belang voor hun gezondheid.

 


Meer info:

Judith Verbist
Judith Verbist Woordvoerster, Leefmilieu Brussel

 

 

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel